5 5
Frame

Learning Analytics

Learning Analytics met Learning Locker®

Make Learning Measurable with Learning Locker®. Learning happens everywhere. Learning Locker® helps organizations to reconcile experience data from many systems into one, presenting a seamless source of analysis to make learning measurable.

 • NLV Iso

  Visualiseer Data

  Creëer krachtige dashboards op maat.

 • NLV Iso

  xAPI Ready

  Learning Locker® is een mondiaal erkende Learning Record Store (LRS).

 • NLV Iso

  Aanvullende apps

  Selecteer add-on apps om het leren nog krachtiger te maken.

 • NLV Iso

  Flexible rapportages

  Met SaaS, on-premise en open-source opties.

 • NLV Iso

  Gedreven door API

  Neem volledige controle over Learning Locker® met onze krachtige (en goed gedocumenteerde) APIs.

 • NLV Iso

  Automatische indexering en suggesties

  Ongeacht de oorsprong van de data kan Learning Locker® elke xAPI databron automatisch indexeren om nog sneller en eenvoudiger leergedrag inzichtelijk te maken.

 • NLV Iso

  BI Connectors

  Door direct met de database te communiceren, kan je alle data ontsluiten in een Business Intelligence platform naar keuze, zoals Tableau of Power BI.

 • NLV Iso

  Automatisering

  Creëer vergaande automatiseringsregels om het leren en de bijbehorende administratie volledig te automatiseren.

 • NLV Iso

  Verschillende datastores, één installatie

  Learning Locker stelt je in staat om verschillende databronnen bij elkaar te brengen, ongeacht unieke kenmerken en verschillen tussen die bronnen.

Pricing

Naast consultancy op het gebied van learning analytics en de inrichting van LearningLocker® bieden we onderstaande licentiepakketten aan. Alle licentiepakketten worden gehost op een single tenant configuratie, waarbij bij een Bronze, Silver of Gold pakket respectievelijk zwaardere hardware beschikbaar wordt gesteld.

Populair
Bronze

15.000

per jaar

M10

Silver

22.500

per jaar

M20

Gold

30.000

per jaar

M30

Learning analytics

Er is een transitie gaande naar een kenniseconomie waarin het leren en de lerende centraal staan. Het gevolg is een toenemende interesse vanuit het werkveld en onderwijsinstellingen naar het creëren en managen van kennis om zowel het individu als organisaties een competitieve voorsprong te geven. Learning Analytics wordt als het antwoord gezien voor de uitdagingen die gepaard gaan bij deze omslag.

 

Learning Analytics betreft het bevorderen van leren door het verzamelen, analyseren en interpreteren van data. Immers, leren is een product van interactie en kan gestimuleerd worden door inzicht te vergaren naar hoe men de interactie aangaat met elkaar en content zoals lesmateriaal, toetsen en interventies. Door patronen te herkennen in verzamelde data wordt men in staat gesteld om gebeurtenissen te voorspellen en om geïnformeerde beslissingen te nemen (data driven decision making) om processen en leerresultaten te verbeteren.

 

Door de verzamelde data empirisch te benaderen worden we in staat gesteld leeruitdagingen van studenten te herkennen en inzicht te verkrijgen in de leerresultaten en werkwijze van hoog presterende leerlingen. Learning Locker, een learning record store, stelt ons in staat deze processen te verwezenlijken met behulp van de experience API (xAPI) en dashboarding om leerlingen, begeleiders en ontwikkelaars in real-time te informeren over leerprocessen en leerervaringen.

© Next Learning Valley 2020