< Ga terug

Trends in leren: terug naar de basis, de Learning Suite en focus op skills

Blogs

Next Learning Valley beweegt mee met de laatste trends in leren. Al jaren. Waar we ooit begonnen met MOOCs en SPOCs, zetten we nu in op de implementatie van een Learning Suite: een leerecosysteem binnen organisaties dat deel uitmaakt van de strategie. Een visie op leren die onlosmakelijk verbonden is met de doelen, missie en ambities van bedrijven. NLV-oprichters Jos en François delen de laatste ontwikkelingen op het gebied van leren.

François steekt van wal: “Opvallend is dat meer en meer bedrijven terugkeren naar de basis en zichzelf afvragen: wat is leren eigenlijk? Hoe faciliteer ik dat zo goed mogelijk binnen mijn bedrijf? Daarbij kijken ze niet eerst naar een instrument, maar vooral naar hoe leren ‘werkt’ en hoe ze hun medewerkers het beste kunnen motiveren. Het instrument (een leerplatform) is daarbij een hulpmiddel. Een heel toffe ontwikkeling die goed past bij hoe wij naar leren kijken. Want je kunt nog zo’n mooie leeromgeving hebben; als je medewerkers niet gemotiveerd zijn, dan gebeurt er niets.”

Jos vult aan: “We merken inderdaad een heroriëntatie in de markt. Een learning management systeem (LMS) waarin je alleen content aanbiedt, daalt in populariteit. Terwijl steeds meer organisaties inzetten op een nieuwe visie op leren, met verschillende tools en koppelingen die precies passen bij de strategische doelen van een organisatie. Een Learning Experience Platform (LXP), of nog liever: een Learning Suite. In feite willen organisaties dat hun visie op leren hun organigram weerspiegelt. Ook willen steeds meer bedrijven en onderwijsaanbieders dat je met ze meedenkt, ook nádat ze een eventueel leerplatform aanschaffen.”

François: “Verder zien we de terminologie opschuiven: LMS en LXP worden nogal eens verwisseld. En datagedreven leren is bijna compleet uit het vakjargon verdwenen: nu spreekt men over ‘inzichten in leren’ of over het ‘leren automatiseren’. Data speelt daarbij uiteraard nog steeds een belangrijke rol. Die terminologie is ambigu, en past bij de VUCA-wereld waarin we leven.”

“Doordat we in die Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous (VUCA-)wereld leven is het nodig dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Zeker omdat er momenteel een tekort aan kundige mensen op de markt is. Upskilling en reskilling wordt dus steeds belangrijker binnen organisaties. Denk aan skills als leiderschap, data-analyse of communicatievaardigheden” vult Jos aan. François: “Wij moedigen dat aan en zien dat steeds meer bedrijven zichzelf de vraag stellen: hoe gaan we dat aanpakken? Bij Next Learning Valley denken we als daar onderwijskundige implementatiepartner graag over mee.”

Jos: “We zien dat er steeds meer requests for information (rfi) en requests for proposal (rfp) op ons afkomen: organisaties zijn op zoek naar informatie over wat er kan met leertools en platformen én naar hoe ze dat inbedden in hun organisatie.” François: “Het leuke is dat de vorm van die requests verandert. Vroeger leverde je flinke hoeveelheden tekst aan, terwijl je nu vrijer bent in hoe je jezelf presenteert. Daar worden we blij van. Juist omdat we dan al kunnen laten zien hoe wij ons als Next Learning Valley positioneren.”

 

Meer weten over onze Learning Suite, leerplatformen of implementatie van een nieuwe visie op leren?
Neem gerust contact op!