< Ga terug

Duwen zonder duwen: nudging binnen leren

Blogs

Heb je ooit geprobeerd om van de een op de andere dag een bepaalde routine uit je leven drastisch te veranderen? Meer sporten, gezonder eten, meer tijd vrijmaken voor hobby’s?  Als je dit wel eens geprobeerd hebt weet je dat dit geen gemakkelijke opgave is. Dit geldt ook voor je gedrag tijdens het leren. Maar het goede nieuws is dat dit juist kansen biedt om met verschillende trucjes deze gedragsverandering wel te laten slagen.

Er zijn verschillende methodes om te zorgen dat gedrag verandert, waaronder nudging. Deze blog van Aksel gaat dieper in op nudging en geeft praktische voorbeelden en handige tips voor het toepassen van nudging in een online leeromgeving.

Nudging

Nudging is een subtiele vorm van gedragsbeïnvloeding, waarbij er wordt ingespeeld op het onderbewuste van een persoon. Het is eigenlijk een duwtje in de goede richting, zonder dat je diegene letterlijk een duw hoeft te geven. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om mensen bloot te stellen aan specifieke woorden zoals ‘actief’ en ‘fit’ om zo hun beslissing om de trap of lift te gebruiken te beïnvloeden. Hierdoor wordt het gewenste gedrag gestimuleerd zonder dat mensen zich daarvan bewust zijn. Dit kan leiden tot duurzamere gedragsveranderingen, omdat het gewenste gedrag van binnenuit komt. En dit is totaal anders vergeleken met traditionele manieren van gedragsverandering. Zo zien we dat er in het leerlandschap nog veel wordt ingezet op belonen. Denk bijvoorbeeld aan het geven van een beoordeling gebaseerd op online leerresultaten of – extremer – het geven van financiële compensaties. Dit kan werken, maar in de praktijk zien we dat dit ook leidt tot weerstand. Bovendien is dit geen langetermijnoplossing omdat het gewenste gedrag wordt vertoond door een beloning die in een andere context misschien niet aan de orde is.

Het ontwikkelen van nudges voor het bevorderen van succesvol leren

Maar hoe stappen we af van de traditionele vormen van gedragsverandering en kunnen we nudging toepassen in het online leerplatform? Om te beginnen is het belangrijk om inzicht te krijgen in het gedrag van de lerenden en vooral welk gedrag je wilt stimuleren. Want ondanks alle inzet van onderwijskundigen om een zo goed mogelijke leerervaringen te creëren, is gewenst gedrag dat naar succesvol leren leidt niet gegarandeerd. Inzicht in het gedrag kun je krijgen door data te verzamelen vanuit een leerplatform in een Learning Record Store, of door lerenden te bevragen.

Wanneer je het gedrag van de lerenden in kaart hebt gebracht, analyseer je de context waarin het gedrag plaatsvindt. Waar en wanneer gebeurt het? Wie zijn de betrokkenen? Welke factoren beïnvloeden het gedrag? Op basis van deze analyse kun je specifieke nudges ontwikkelen die het gewenste gedrag stimuleren. Denk hierbij aan subtiele aanpassingen zoals het gebruiken van een type banner boven een leerervaring, het inzetten van kleur om belangrijke zaken uit te lichten of het versturen van berichten. Vervolgens test je de nudges. Het is namelijk belangrijk om te weten of de nudges die je hebt ontwikkeld ook daadwerkelijk het gewenste effect hebben op het gedrag van de lerenden. Belangrijk om te benadrukken is dat het testen van nudges een continu proces is. De effectiviteit van nudges is afhankelijk van de context en de doelgroep. Daarom is het van belang om blijvend te experimenteren met verschillende nudges en te blijven monitoren hoe deze worden ontvangen en wat het effect is op het gedrag van de lerenden. Het vergt wat inspanning in het begin, maar de beloningen zijn het waard. Door te blijven testen met nudges, kun je waardevolle inzichten krijgen die je binnen een leerplatform kan toepassen om de effectiviteit te optimaliseren.

Kleine stapjes leiden tot grote resultaten

Binnen Next Learning Valley hebben we nudging op vele verschillende manieren toegepast. Dit heeft er voor gezorgd dat we door kleine aanpassingen grote veranderingen teweeg hebben gebracht. Ons succesverhaal is dat we met nudging de medewerkers van onze partners gestimuleerd hebben om zelfsturend te leren. Online leren is de nieuwe norm geworden, maar het kan soms lastig zijn om het leerproces volledig af te ronden. We hebben gemerkt dat lerenden het enthousiasme kunnen verliezen en het leerproces niet voltooien. Daarom hebben we geprobeerd door middel van nudging hier verandering in te brengen. Dit hebben we gedaan door geautomatiseerde berichten te ontwerpen die worden verstuurd wanneer een werknemer het leertraject niet afrondt. Deze berichten zijn zo ontworpen dat ze het gewenste gedrag stimuleren en de medewerkers motiveren om door te gaan met leren.

En dit werkte. Het aantal medewerkers dat zelfsturend ging leren nam aanzienlijk toe. Dit zorgde ervoor dat leerdoelen sneller werden behaald en dat het gedrag van lerenden was veranderd. Ook werd de groep lerenden die vaker het leerplatform bezochten steeds groter. Kleine veranderingen kunnen dus grote gevolgen hebben.

Heeft deze blog je nieuwsgierigheid ge-nudged?

Wil je meer leren over nudging binnen de context van leren? Neem dan contact op met Aksel en vraag hem naar de client case van hierboven. Hij denkt graag met je mee over hoe nudging kan werken binnen jouw organisatie.