5 5

Zelfsturend leren in een Learning Experience Platform

Gastblogs | blog

Zelfsturend leren in een Learning Experience Platform


4 voorwaarden voor een succesvolle shift


Maart 2021. Zelfsturend leren is hot. Want: mega veel voordelen voor lerenden én voor organisaties. Lerenden krijgen meer zelfvertrouwen, voelen zich meer gemotiveerd en ontwikkelen hun leven-lang-leer-vaardigheden. Organisaties plukken er de vruchten van omdat hun medewerkers, studenten of leerlingen productiever en meer betrokken zijn, beter presteren en sneller leren.

Alleen: hoe zorg je ervoor dat iedereen ‘zelfsturend leren’ omarmt?

Dankzij een onderzoek van masterstudenten van Educational Science and Technology – Anne Nijhuis, Cosmina Matei, Iris Oomen en Eveline van Nimwegen – hebben we een antwoord op de vraag: ‘Hoe kun je als LXP-gebruiker je werknemers voorbereiden om zelfsturend te worden?’ - voor alle duidelijkheid: LXP is een Learning Experience Platform.

 

Wat is zelfsturend leren eigenlijk?


Zelfsturend leren, in het Engels ook wel Self-Directed Learning (SDL) genoemd, is een proces waarin jij zelf het initiatief neemt – met of zonder hulp van anderen. Je stelt je eigen leerbehoefte vast, formuleert je eigen (leer)doelen, kiest hoe je wilt leren, welke leerstrategie bij jou past en evalueert of je je leerdoelen hebt gehaald. Dat is nogal wat.

En dan komt als vanzelf de vraag: hoe maak je zelfsturend leren succesvol? Want ja, als de medewerkers in jouw organisatie (of de studenten of leerlingen op jouw universiteit of hogeschool), niet weten wat het is en hoe het werkt – hoe bereid je ze dan zo goed mogelijk voor op de shift van sturend, naar zelfsturend?

 

4 voorwaarden voor succesvol zelfsturend leren


Houd rekening met de volwassenheid in leren, de leercultuur, hoe compliant je als organisatie bent en investeer in effort-based feedback. Deze zaken bevorderen het succes van zelfsturend leren.

  1. Volwassenheid in leren. Hoe leergieriger mensen zijn, en hoe meer ‘leerervaring’ ze hebben, hoe meer ze bereid zijn om zelfsturend te leren. Ervaren, ‘volwassen’ lerenden hebben vaak meer verantwoordelijkheid en controle over hun eigen leerproces, wat goed aansluit bij de principes van zelfsturend leren. Houd dus rekening met die volwassenheid in leren als je zelfsturend leren wil implementeren.

  2. De leercultuur van een organisatie. Waar leren en ontwikkelen in het DNA zit, komt zelfsturend leren beter tot zijn recht. Een organisatiecultuur is gebaseerd op de gedeelde attitudes, normen en waardes binnen een organisatie. En als ontwikkelen ‘de norm’ is, passen de lerenden – betrokken en wel – zelfsturend leren eerder toe.

  3. Compliance binnen een organisatie hangt sterk samen met de leercultuur. Als medewerkers of studenten de leercultuur daadwerkelijk overnemen, dan is de compliancy groot. Hoe meer betrokken de lerenden zijn, hoe meer leer- en ontwikkelactiviteiten, hoe groter de kans op omarming van zelfsturend leren.

  4. Effort-based feedback koppelt leerprestatie aan factoren als inspanning, in plaats van alleen te kijken naar resultaten. Doordat lerenden deze effort-based feedback van anderen ontvangen, krijgen ze eerder een gevoel van autonomie en ontwikkelen ze eerder zelfsturing tijdens hun leerproces.


Ook belangrijk: medewerkers of studenten op een laagdrempelige manier kennis laten maken met het concept ‘zelfsturend leren’ – bijvoorbeeld op een interactief en sociaal Learning Experience Platorm. Licht ze in over de vaardigheden, de houding die helpend is en wat de voordelen ervan zijn.

 

SPOC over zelfsturend leren


Om het begrip ‘zelfsturend leren’ beter te laten landen en jouw organisatie klaar te stomen voor zelfsturing, wordt geadviseerd om een SPOC ontwikkelen. Aan de hand van vijf levels in het Learning Experience Platform maken jouw medewerkers, studenten of collega’s kennis met zelfsturend leren. Daarbij kan je goed inzoomen op de volgende onderwerpen:

  1. SDL - van sturend naar zelfsturend leren: Wat is zelfsturend leren en wat houdt het in?

  2. Organisatiecultuur - Wat zijn de voordelen van zelfsturend leren voor de organisatie?

  3. Volwassenheid - bereidheid voor zelfsturend leren: welke vaardigheden en houding heb je als lerende nodig?

  4. Compliance - waarom en hoe zou je je moeten aanpassen aan de vaardigheden en attitudes van zelfsturend leren?

  5. Feedback - hoe kun je zelfsturend zijn in je leren met effort-based feedback?


Geïnteresseerd om ook de shift te maken van sturend naar zelfsturend leren in jouw organisatie? Mail Dirk

 

Deel met je omgeving

© Next Learning Valley 2020