5 5

Wereldvrede begint bij jezelf

Gastblogs | blog
Januari 2021. Naar aanleiding van hun deelname aan de MOOC Social Learning 3.0 schreven Simone Scheffer, Erwin Bol, John Liebrand en Bouke Bergsma deze blog waarin ze de vraag beantwoorden: In een ideale wereld, wat zou de impact zijn van social learning en hoe zou dit eruit zien?

Kennis is macht. Door middel van leren geef je betekenis aan alles om je heen. Maar hoe fijn zou het zijn in een ideale wereld als die kennis voor iedereen toegankelijk zou zijn. Dat iedereen over hetzelfde portie macht beschikt, ongeacht uit welk land, welke achtergrond of welke opvoeding je ook gehad hebt!

 

Wereldvrede door social learning?


Gaat social learning er voor zorgen dat er wereldvrede ontstaat? Enfin, misschien geloof je daar wel in. De middenweg zal hier wel ergens tussenin zitten.

 

Is social learning nieuw?


Nee, dit is niet nieuw, sterker nog de Canadese psycholoog Albert Bandura presenteerde in 1977 al de “social learning theory”. Bandura is het eens met de behaviouristische methoden.

Het behaviorisme is een psychologische stroming die zich concentreert op het observeren van gedrag.  Door middel van straffen of belonen kan dit gedrag beïnvloed worden. Denk hierbij aan het expiriment van Ivan Pavlov (1904).  Maar volgens Bandura is er ook meer.

Mensen leren namelijk door een wisselwerking van drie elementen. Persoon, de omgeving en gedrag. De omgeving beïnvloedt de persoon en zijn gedrag, deze persoon beïnvloedt door middel van gedrag ook zijn omgeving en de persoon heeft ook weer invloed op zijn eigen gedrag. Leren gebeurt dus in een driehoeksverhouding tussen gedrag, persoon en de omgeving. Met andere woorden, leren doe je van elkaar en je omgeving. 

 

Waarom nu?


Wij leven nu in een tijdperk waar het gebruik van internet en social media niet meer weg te denken is uit ons leven. De impact van internet is nog nooit zo groot geweest als nu ! En laat het internet nu juist mensen met elkaar verbinden en in staat stellen dingen met elkaar te delen. Neem bijvoorbeeld de MOOC van Next learning Valley over social learning, hierin leer je via het internet met en van elkaar.

Misschien een gekke sprong, maar dit is ook het tijdperk waarin George Siemens (2004) het connectivisme introduceerde. Connectivisme wordt door menig persoon als een leertheorie beschouwd. Bij het connectivisme worden verbindingen gelegd met behulp van technologie. Dit zijn de verbindingen tussen persoon, omgeving, inhoud en tech-nologie. Een ideale atmosfeer waarin social learning goed kan gedijen. Social learning is er altijd geweest en in alle vormen en mate aanwezig, alleen aangewakkerd door de veelzijdige toepassing van technologie.


MOOC


Een concept wat naadloos aansluit bij het huidige tijdperk en dus ook het connectivisme, is een Massive Open Online Course (MOOC). De naam zegt het al. Het is een cursus die toegankelijk is voor iedereen en online gedeeld wordt op een platform. Via dit platform is het mogelijk om met elkaar in contact te komen en van elkaar te leren. Dus je raad het al, zo’n MOOC is een ideale manier om te leren via sociale interactie.

 

Slechte invloed


Dat social learning effectief is behoeft geen uitleg. Kijk maar eens naar jezelf, tijdens je eigen opvoeding en hoe je met je broers, zussen, vriendjes en vriendinnetjes omging. Je observeert elkaar en neemt gedrag over of besluit dit juist niet te doen. De eerder besproken psycholoog Bandura heeft onderzoek gedaan naar social learning. Tijdens een experiment bestudeerde hij het gedrag van 66 kinderen nadat ze toekeken hoe een volwassen persoon zich agressief gedroeg tegenover een Bobo-pop. Je raadt het al, de kinderen kopieerden dit gedrag of deden er zelfs nog een schepje bovenop.

 

De meerderheid volgen


Facundo Cabral, een Argentijnse singer-songwriter en tevens bekroont met de titel “Bode van de Vrede” uitgereikt door UNESCO zei ooit: “We zouden alleen maar gras moeten eten. Miljoenen koeien kunnen het toch niet allemaal verkeerd hebben??” Hiermee refereert hij aan de ironie van het volgen van de meerderheid zonder er kritisch over na te denken. Het volgen van anderen alleen maar omdat zij met meer zijn. Dit is natuurlijk een cognitieve bias oftewel een denkfout die bekend staat als het bandwagon-effect. Wat is het bandwagon-effect??! Het bandwagon-effect omvat specifiek de overtuiging dat iets waar is omdat de meeste mensen het geloven. Ze baseren hun oordeel niet op bewijs of logische redeneren. Kijk maar eens naar het “elevator experiment” en het “Asch-conformity expertiment”. Daarin wordt aangetoond dat mensen zich onder groepsdruk lieten beïnvloeden en hun eigen visuele waarnemingen inruilen voor die van de groep. Je ziet nu dat deze principes ontzettend krachtig zijn en social learning hier op berust. Stel je eens voor in een ideale wereld wat je hier mee kunt bereiken?

Hoe kun je binnen jouw omgeving een bijdrage leveren aan deze wereldvrede?

Deel met je omgeving

© Next Learning Valley 2020