5 5

Wat is gepersonaliseerd leren nou eigenlijk?

Personalized Learning | blog
Mei 2018

Gepersonaliseerd leren, gedifferentieerd leren, geïndividualiseerd leren, performancedoelen, Learning Journeys, sociaal leren, online leren … het is nogal een lawine aan termen. Wat bedoelen we nou eigenlijk als we het over deze termen hebben? In deze blog: wat bedoelen we met gepersonaliseerd leren?

 

Lekker personaliseren, differentiëren en individualiseren

Bij gepersonaliseerd leren staat de lerende centraal. Terwijl bij gedifferentieerd en geïndividualiseerd leren de docent, trainer of begeleider centraal staat. Kort door de bocht: bij gedifferentieerd leren voorziet de docent groepen lerenden van begeleiding, instructies en opdrachten. Aan de hand van de behoeften van de groep op dat moment. Bij geïndividualiseerd leren voorziet de docent individuen van begeleiding, instructies en opdrachten. Op basis van de behoefte van dat individu op dat moment. En bij gepersonaliseerd leren neemt de lerende meer zelf initiatief bij het stellen van doelen, het verzamelen van de juiste content om deze doelen te behalen en het zoeken van de begeleiding die hij/zij hiervoor nodig heeft. En oh ja, gepersonaliseerd leren doe je meestal digitaal, in een online leeromgeving waarin jij centraal staat.

 

Gepersonaliseerd leren = doelen stellen

Als je gepersonaliseerd leert, stel je doelen. En binnen die doelen stel je mogelijk leerdoelen of performancedoelen. Aan de hand van die doelen doe je kennis op, leer je vaardigheden, of verander je je houding. Die kennis, vaardigheden en houdingsaspecten kunnen best van tevoren zijn vastgesteld. Door een organisatie of door een onderwijsinstelling bijvoorbeeld. Maar de lerende zelf bepaalt hoe (en met welke tussendoelen) hij of zij die einddoelen gaat behalen.

 

Gepersonaliseerd leren gaat beter met hulp

Dat stellen en behalen van die doelen werkt het beste als de lerende het niet alleen hoeft te doen. Een facilitator of moderator begeleidt de lerende in de online omgeving. Een facilitator helpt bijvoorbeeld bij het SMART maken van de leerdoelen. En zorgt ervoor dat de doelen aansluiten bij het vermogen van de lerende om die doelen te stellen. Én maakt langetermijndoelen behapbaar: een facilitator helpt de lerende om doelen in kortetermijndoelen op te delen.

 

Technologie in leren

Alleen leren uit boeken behoort tot het verleden. Technologie is al jaren ingebed in het dagelijks leren, en dat wordt alleen maar meer. Door die technologische ontwikkeling ontstaat meer data. En daarmee kunnen we leerprocessen alleen maar makkelijker maken. Data biedt immers inzicht in hoe lerenden leren en met welke onderwerpen zij zich bezig houden. En we zien bijvoorbeeld hoe lerenden leren die bovengemiddeld presteren. Wat kunnen andere lerenden daarvan leren?

 

Driven by data versus driven by people

Met de schat aan data kunnen Learning Experience Platformen suggesties doen: leerstof aanbieden die voor de lerende interessant kan zijn. Je zou zelfs de volgende stap kunnen bepalen, net zoals Netflix dat doet: je hebt net deze serie gezien, misschien is dit ook wel wat voor jou. Maar -en dit is belangrijk- bij gepersonaliseerd leren kiest de lerende zélf in hoeverre hij of zij wordt gedreven door data of gedreven door mensen. En een facilitator en CuratrLXP kunnen hem of haar in die keuzes ondersteunen. Daarbij kan het dus óók zo zijn dat een lerende kiest voor een klassikale training. Of juist voor een e-learning. Of voor een leertraject dat wordt begeleid door een coach. Bij gepersonaliseerd leren gaat de lerende op jacht naar een vorm van content die voor hem het beste uitkomt op dat moment.

 

Gepersonaliseerd leren kun je niet fout doen

Bij gepersonaliseerd leren is er geen goed of fout. De lerende bepaalt zelf welke vorm van leren voor hem of haar op dat moment goed uitkomt. Dat kan een vorm van ‘self-directed’ leren zijn: een leertraject dat de lerende op eigen houtje uitkiest. Of ‘expert-directed’: met hulp of begeleiding van een coach of docent. Het kan een leertraject zijn op basis van ‘dynamic recommendations’: de suggesties die een leerprogramma doet op basis van de gegevens van eerdere leertrajecten en andere lerenden. Of het kan een leertraject zijn dat volledig wordt gestuurd door data: een zogeheten adaptief leertraject. Met het Learning Experience Platform CuratrLXP bepalen lerenden dit eenvoudig zelf.

Deel met je omgeving

© Next Learning Valley 2020