5 5

Wanneer gaat iemand gepersonaliseerd leren?

Personalized Learning | blog
Zou het niet zo moeten zijn dat de lerende zelf centraal staat als we het over gepersonaliseerd leren hebben? Zouden we het niet moeten hebben over wanneer lerenden écht tot leren komen en over hoe ze dat het beste kunnen doen? En is het niet handig om te blijven benoemen dat lerenden zélf een doorslaggevende rol spelen in succesvol gepersonaliseerd leren?

In het tijdschrift Opleiding en Ontwikkeling verscheen begin 2020 een artikel van leerprofessionals Petra Peters, Marlo Kengen en Ger Driesen. Onderwerp: gepersonaliseerd leren. Dat artikel is kritisch bekeken in de blog van ‘technology enhanced learner’ Wilfred Rubens. Interessante spelers in het leerlandschap met waardevolle bijdragen rondom het wat, waar en waarom van gepersonaliseerd leren. Wel verschillen we van mening over hoe lerenden in een ideale wereld écht tot gepersonaliseerd leren komen, wanneer ze dat doen en wie er centraal zou moeten staan: de lerende zelf.

Hieronder leggen we uit waarom juist die lerenden centraal moeten staan en geven we acht tips aan organisaties om lerenden hierbij zo goed mogelijk te begeleiden.

 

Stel lerende centraal


Organisaties creëren leerinterventies en ontwikkelen unieke Learning Experiences om kennis te ontwikkelen, te groeien en de organisaties verder te brengen. Die Learning Experiences plaatst de organisatie in een LMS of juist binnen hun Learning Experience Platform (LXP). Vaak gaan ze er daarna vanuit dat de lerenden als vanzelf gaan leren. Dit beeld wordt eveneens geschetst in het artikel en de blog: gepersonaliseerd leren wordt vanuit de ontwikkelaar bekeken, terwijl de lerende zelf centraal moet staan. Leren is meer dan alleen het faciliteren van een omgeving waarin gepersonaliseerd leren vorm kan krijgen.

 

Een nieuwe definitie


Gepersonaliseerd leren kan alleen werken als de lerende centraal staat. De belangrijkste vraag is dan ook: wanneer ga ík als lerende gepersonaliseerd leren en neem ik het heft in eigen handen? En welke definitie hoort er dan bij gepersonaliseerd leren?
 “Ik pak volledig eigenaarschap voor mijn leren. Dat doe ik door een focusgebied te kiezen en tussenliggende doelen te stellen (het liefst in overleg met mijn organisatie). Zo creëer ik een Learning Journey van verschillende Learning Experiences die bij mij op dat moment het beste passen, om zo tot mijn en/of ons gezamenlijke gestelde doel te komen.” 

Wat organisaties moeten doen? Kijken naar hoe ze hun lerenden daarbij zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Twee facetten zijn hierbij belangrijk: (1) de omgeving zo creëren dat de lerende de mogelijkheid krijgt om gepersonaliseerd te leren en (2) de begeleiding organiseren om lerenden bij gepersonaliseerd leren te ondersteunen.
“Begeleiding van de lerende bij het gepersonaliseerd leren is cruciaal.” 

Hoe je lerenden zo goed mogelijk begeleid bij gepersonaliseerd leren? We geven hieronder acht tips.

 

#Tip 1. Geef aan wat lerenden zelf (niet) mogen doen


Kijk goed naar welke onderwerpen je lerenden directed en self-directed wil aanbieden. Lerenden moeten namelijk goed weten waar ze initiatief mogen nemen om eigenaarschap te pakken (en waar niet). Denk bij ‘directed’ onderwerpen aan compliancetrajecten en bij self-directed juist aan leertrajecten waarin lerenden zelf bepalen wanneer, wat en hoe ze leren: een ideale leersituatie dus.

 

#Tip 2. Zorg voor een heldere visie en duidelijke organisatiedoelen


Maak duidelijk aan je lerenden waar ze onderdeel van zijn en waar je naartoe wil. Alleen dan kunnen lerenden bepalen wat ze kunnen doen en leren om jouw doelen te ondersteunen. Hiermee krijgt de lerende het gevoel dat wat hij aan het doen is, bijdraagt aan een hoger organisatiedoel en dat ze daadwerkelijk worden betrokken.


#Tip 3. Omarm gepersonaliseerd leren


Creëer een omgeving waarin de lerende het gevoel heeft dat hij initiatief mag nemen en eigenaar is van zijn eigen leerproces. Dit betekent dat de gehele organisatie gepersonaliseerd leren volledig moet omarmen. Er is niets frustrerender dan denken dat je eigenaarschap mag pakken en vervolgens door iemand anders te worden teruggefloten, of te horen krijgt wat je wel mag of kan doen.


#Tip 4. Ga van vertellen naar coachen naar zelfstandig leren


Nog niet zo lang geleden vertelden organisaties wat hun lerenden moesten leren. Dit betekent automatisch dat het voor de meeste lerenden nog niet zo makkelijk is om eigenaarschap te pakken en zelfstandig initiatief te nemen. Wees je hier tijdens de begeleiding van bewust. Je doet er goed aan jouw lerenden in het begin nog licht te sturen. Daarna kun je dit afbouwen naar coachen, begeleiden en ondersteunen om ze uiteindelijk zelfstandig aan de slag te laten gaan.

 

#Tip 5. Realiseer je: learning experiences zijn eindeloos


De algemene gedachte is (nog steeds): leren doen we in een formele omgeving. In een klas of tijdens een e-learning. Maar het mooie is: leren gebeurt overal. En als leren overal plaatsvindt, dan kunnen de leerervaringen dus ook eindeloos zijn. Creëer daarom learning experiences rond en op een werkplek. Relevante zaken leren heeft ook nog eens enorme invloed op de motivatie en het nemen van eigenaarschap.

 

#Tip 6. Doe suggesties en aanbevelingen


Je kunt jouw lerenden tijdens hun Learning Journey helpen door suggesties of aanbevelingen te doen van relevante Learning Experiences. In een online innovatief leersysteem gebeurt dat met een algoritme. Dat zorgt ervoor dat een lerende suggesties krijgt, bijvoorbeeld aan de hand van zijn gedrag, gedrag van peers of op basis van relevantie (zodat de juiste leerervaringen bij de juiste lerenden komen). Zo kan de lerende de breedte of juist de diepte in gaan, wat er eerder aan bijdraagt dat hij zijn doel haalt.

 

#Tip7. Stel reële doelen


Bij leerbegeleiding is het van belang om de lerende te leren om focusgebieden en/of realistische doelen te stellen. Als lerenden die doelen kleiner maken, slagen ze er eerder in om hun einddoel te behalen. Ook is het fijn als lerenden tijdens hun Learning Journey continu weten waar ze staan en wat ze nog moeten doen om hun (tussen)doel te behalen. Dit kan bijvoorbeeld met tussentijdse (theoretische) toetsen, gesprekken, of opdrachten in de werkomgeving, waaruit lerenden feedback kunnen ophalen over wat ze al weten en kunnen. Dat lerenden hun eigen voortgang zien bij gepersonaliseerd leren, is van cruciaal belang. Denk hierbij aan het creëren van levels van beginner naar expert.

 

 #Tip 8. Laat lerenden zélf learning experiences toevoegen


Als lerenden volledig eigenaarschap nemen voor hun leren, kunnen ze zelf learning experiences bedenken waarmee ze hun doel behalen (die dus niet direct worden gefaciliteerd door de ontwikkelaar). Het is van groot belang dat lerenden de vrijheid krijgen deze learning experiences toe te voegen aan hun learning journey en kunnen bewijzen dat die hem hebben ondersteund bij het behalen van zijn leerdoel.

Dat is misschien wel waar de meest waardevolle vorm van leren plaatsvindt: intrinsiek, vanuit eigen initiatief en vanuit eigenaarschap: gepersonaliseerd.

Deel met je omgeving

© Next Learning Valley 2020