5 5

StreamLXP Unraveled

Personalized Learning | blog
Juni 2019. Met de introductie van StreamLXP in oktober 2018 in Londen zijn we een nieuw tijdperk ingedoken met immense mogelijkheden voor het personaliseren en optimaliseren van leerervaringen. In plaats van het aanbieden van vooropgezette paden, is het plots mogelijk geworden om Focus Areas te definiëren met learning experiences (LXP’s), waarin de lerende zijn eigen Learning Journey vorm geeft. Net als met de meeste jonge innovaties, is de toepassing hiervan een uitdagende taak. Gemotiveerd door de ambitie om deze uitdaging op zich te nemen, is op 15 mei de bijeenkomst "Meeting More Minds StreamLXP Unraveled' door Next Learning Valley afgetrapt om kennis te delen en te creëren om de sociale leerervaringen binnen Curatr om te vormen tot een daadwerkelijke learning experience.

 

Ht2Labs


De bijeenkomst werd afgetrapt door Anna Lloyd (VP Product Management Ht2Labs) met een inspirerende presentatie over de visie van Ht2Labs omtrent het verrijken en personaliseren van leerervaringen. Anna presenteerde de “7 Habits of Highly Effective LXP’s”. Hierin werd aandacht besteed aan de vele middelen die ontwikkelaars, moderatoren en lerenden kunnen ondersteunen in de uitdagende doch lonende taak om alles uit sociale leerervaringen te halen. Namelijk, naast het herkennen hoe de lerende zich door learning experiences navigeert, zijn er immense mogelijkheden gepaard bij het herkennen, analyseren en interpreteren van het pad dat de lerende bewandelt en de manier waarop deze de interactie aangaat met de onderdelen binnen learning experiences.

Tevens gaf Anna de aanwezigen een kijkje in de roadmap van StreamLXP. Er zijn uiteraard ontwikkelingen op korte termijn op het gebied van UX design, lerenden kunnen recommendations als het ware “snoozen”, er komt een splitsing tussen courses en andere learning experiences en het Social Intelligence Dashboard komt eraan – dit Social Intelligence Dashboard vinden wij zelf een briljante verrijking van het platform met o.a. sentiment analyses. Meer hierover in een volgende blog. De snelle doorontwikkeling werd door de aanwezigen enorm goed ontvangen.


VodafoneZiggo


Hierna was het woord aan Irene van Westen (Learning Experience Designer bij VodafoneZiggo) om hun succesverhaal te delen. Het succesverhaal van de learning experience van VodafoneZiggo is niet zomaar tot stand gekomen, maar kan verklaard worden door de holistische blik op wat erbij komt kijken om leerervaringen te verrijken en te personaliseren. Namelijk, naast dat een learning experience uiteraard kwalitatief goede content moet bevatten, is het ook van belang dat de inhoud aansluit op de behoeften en wensen van de gebruiker en dat de gebruiker gemotiveerd is om de eigen leerpaden te definiëren en te verkennen. Door te observeren hoe de lerende zijn ervaringen definieert, de ervaringen hierop af te stemmen en succesverhalen intern te delen, is VodafoneZiggo geslaagd in het creëren van hun learning experience en worden stappen gezet voor de verdere optimalisatie en personalisering hiervan.

Vermeldenswaardig bij dit succesverhaal, is de marketingkracht van dit team. LXP werd op diverse wijzen "intern" verkocht, door onder andere het beschikbaar stellen van een helpdesk team, het organiseren van webinars en het verhogen van bewustzijn omtrent LXP’s m.b.v. professionele videoboodschappen, banners en poloshirts.

 

Koninklijke Marechaussee (KMAR)


Hierop nam Joris Verheijen (Learning & Development adviseur van de Koninklijke Marechaussee) ons mee in zijn visie van learning experiences en de vertaalslag naar praktijk. Centraal stond de totstandkoming van gepersonaliseerde learning experiences, maar ook vooral hoe het bewandelen van learning experiences als leuk ervaren moet worden om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de leerervaringen. Door de behoeften en interesses van de lerende centraal te stellen, is de learning experience van de Koninklijke Marechaussee ontworpen om leerervaringen aan te vullen en te verrijken.

 

Alliander


Vervolgens nam Niek de Groot, Learning & Development consultant bij Alliander, het woord om ons mee te nemen in de totstandkoming van de learning experience binnen Alliander dat geleid werd door het centrale vraagstuk: Hoe ziet leren en ontwikkelen er in 2024 uit? Juist door de omvang van dit vraagstuk, zijn Joost en Alliander in staat gesteld alle mogelijkheden en onmogelijkheden te verkennen en deze te vertalen naar wensen om de learning experiences nog beter te optimaliseren. Dit had interessant discussiemateriaal als gevolg, over thema’s zoals de inrichting van learning experiences, het centraal stellen van de behoeften van de lerende en de verrijking van het aanbod van leercomponenten.

 

Nudging met Sparks


Een belangrijk vraagstuk van de dag betrof de totstandkoming van gepersonaliseerde learning experiences evenals de wens om dergelijke processen voor personalisering te automatiseren. Het antwoord? Sparks! Met Sparks wordt de inrichter van learning experiences in staat gesteld om geautomatiseerde handelingen in te richten welke geactiveerd kunnen worden aan de hand van vooraf bepaalde datapunten. Zo kan bijvoorbeeld gepersonaliseerde feedback worden verzonden over de betrokkenheid bij learning experiences, aanvullende trainingsmogelijkheden, of zelfs moderatoren informeren over de voortgang van deelnemers. De eerste ervaringen met Sparks worden al opgedaan bij VodafoneZiggo.

Volgens ons is het doel van de bijeenkomst, het delen en creëren van kennis, zeker geslaagd en we kijken ernaar uit om te waarnemen hoe de deelnemende organisaties hiermee aan de slag gaan. Ondertussen zijn we alweer met nieuwe organisaties bezig met het inrichten van CuratrLXP. De vervolgmeeting wordt al gepland met deze user-community.

Voor vragen en/of opmerkingen, mail François Walgering.

Deel met je omgeving

© Next Learning Valley 2020