5 5

Social learning, veelbelovend maar vergeet niet sociaal te zijn

Gastblogs | blog
Naar aanleiding van hun deelname aan de MOOC Social Learning 3.0 schreven Lydia Lammers, Patrick Bliekendaal, Hendrik de Boer en Ray Smidt deze blog waarin ze de vraag beantwoorden: Wat is social learning, voor wie is dit goed weggelegd- en waarom?

Een cake bakken, voorbereiden voor een ultramarathon, projectplanningen maken of een vreemde taal leren. Zomaar wat voorbeelden waarbij je via sociale media veel kunt leren. Na de revolutie in de sociale media zijn we nu terechtgekomen in een revolutie waarin social learning centraal staat. In deze blog beschrijven we wat social learning is en hoe je het leerrendement kan vergroten.

 

Wat is social learning?


Een centraal onderdeel van social learning is het concept dat we van elkaar leren. Dit doen we al vanaf onze baby-leeftijd door het gedrag van de naaste omgeving te imiteren. Het leerproces tussen mensen gaat net een stapje verder door niet alleen te imiteren maar ook te stimuleren. Hierdoor is leren in een sociale context een prima instrument voor iedereen die interesses, kennis en vaardigheden verder wil ontwikkelen. De sociale interactie kan zowel face-to-face als in de online wereld plaats vinden. Online zijn de mogelijkheden om van elkaar te leren het laatste decennium sterk gegroeid. Van een simpele video bekijken tot een compleet leerplatform, zo’n beetje alle mogelijke vormen voor het verrijken van je kennis en vaardigheden zijn er te vinden. Via diverse platforms kan je toegang krijgen tot een schat aan informatie.

 

Welke kennis is voor mij relevant?


Wel krijg je vervolgens te maken met het Netflix-probleem, want: Welke informatie is relevant? Of, beter gezegd, welke kennis is voor mij relevant? In deze context spelen twee verschillende krachten een belangrijke rol, namelijk vraag en aanbod. Het is erg mooi als een social learning platform veel verschillende onderwerpen aanbiedt, maar is dat ook daadwerkelijk wat je zelf wilt leren? Vaak is de content niet eenvoudig te doorzoeken op de juiste kennis of vaardigheden die je zoekt. Daarna is het nog even de vraag of het platform waar je zoekt ook écht een goed niveau heeft. Het zoeken naar de term “Artificial Intelligence” bijvoorbeeld, geeft resultaten van een eenvoudige uitleg wat AI is tot een zeer diepe beschrijving van de mogelijkheden en risico’s van het toepassen van AI. Maar wat als je nou op zoek bent om zélf een AI-ecosysteem te bouwen? Hoe vind je die informatie? Wereldwijd bieden universiteiten Massive Open Online Courses aan. Voor een kwalitatief goede MOOC, moet je echter vaak betalen.

 

Is social learning wel sociaal?


Naast het niveau en de kwaliteit van het aanbod in social learning is er nog een andere uitdaging. Het geven en ontvangen van feedback op een leerplatform is erg complex. Er zit vaak een groot tijdsverschil tussen het stellen van een vraag en het krijgen van een antwoord. Daarnaast is het stellen van een accurate vraag ook een kunst op zich. Misverstanden en miscommunicatie zijn snel mogelijk bij online-platforms waardoor je elkaar niet altijd begrijpt. Of nog erger, niet begrepen voelt. Bij het leren van elkaar, waarbij het imiteren van gedrag of acties een groot onderdeel is, vormt direct contact een belangrijk onderdeel. Het “online” leerproces tussen mensen heeft als risico dat we alleen bepaalde gedragingen zien die we ook willen zien. Dit komt door de confirmation bias, waardoor je de neiging hebt om informatie te omarmen die je overtuigingen versterken. Dit zelfde risico speelt bij social media waarbij de informatie die je te zien krijgt wordt gestuurd door de hoeveelheid likes. Op de achtergrond wordt, op basis van jouw eerdere interesses, jouw newsfeed daarbij voortdurend aangepast door algoritmes. Hierdoor wordt sociale media eigenlijk erg zwart/wit. Je bent ergens vóór of je bent ergens tegen. En op basis van deze eigenschappen krijg je de informatie te zien die jouw opinie en gedrag versterkt.

 

Both sides of a story!


Dus hoe voorkomen we dat social learning óók een zwart-wit systeem wordt, waarbij het aanbod wordt gestuurd door middel van winstgevendheid? Er is behoefte aan échte informatie, waarbij een goed niveau een rol speelt. Maar in de huidige tijd is er juist ook behoefte aan informatie, kennis en vaardigheden die niet alleen voorkomt uit een winstoogmerk. Juist échte informatie, waarbij de basis ligt op betrouwbaarheid en genuanceerdheid. Dus niet alléén informatie die vanuit één enkele bron komt, maar “both sides of a story”. Zodat er niet alleen ruimte is voor zwart en wit, maar ook voor échte achtergronden en feiten. En als er een opinie wordt gegeven, dat het ook duidelijk is dát het een opinie is. Op die manier kan iedereen zélf bepalen welke gedragingen of informatie hij of zij overneemt. Om een eenzijdig aanbod te ondervangen kan je veel leren van medevakgenoten die kennis en ervaring met elkaar delen in een (online) Community of Practice. In deze kenniskringen werk je gezamenlijk aan een doel om bijvoorbeeld nieuwe kennis te ontwikkelen of problemen op te lossen.

Laten we niet vergeten dat we niet alleen sociaal leren maar vooral ook sociaal zijn.

Social learning is een leerproces tussen mensen. Door te leren waar je interesses liggen ontwikkel je jezelf makkelijk verder en kun je de voortgang delen met anderen, zodat die er óók door kunnen groeien. We leren beter van elkaar wanneer we de wisselwerking tussen elkaar vergroten.

 

Dus; als je wilt leren:

 
“Wees nieuwsgierig, sta open voor andere meningen en durf elkaar te challengen”

Deel met je omgeving

© Next Learning Valley 2020