5 5

Welke rol als deelnemer neem jij aan in een MOOC?

Gastblogs | blog
Naar aanleiding van hun deelname aan de MOOC Social Learning 3.0 schreven Peter PierneefRobbert EdererDennis Peters en Manon van Dinther deze blog waarin ze de vraag beantwoorden: Welke rollen kunnen deelnemers aannemen in een MOOC en welke lessen kunnen we hieruit leren?

Hoe ervaar jij jouw rol als deelnemer in een MOOC? Een MOOC wordt steeds meer ingezet, zo ook in het onderwijs. Normaliter hebben MOOCs een vrijblijvend karakter. Echter wanneer deze onderdeel zijn van een curriculum kan het voorkomen dat deze een verplicht karakter heeft. En ben jij afhankelijk van een vastgestelde start- en einddatum van de MOOC waarbinnen je wel zelf je tijd kunt bepalen? En bepaalt jouw organisatie wanneer de MOOC afgerond moet zijn voor bijvoorbeeld een studie of certificering? Of kan jij zelf je tijd indelen en bepalen welke MOOC je volgt?

Wat het antwoord ook mag zijn de succesfactoren van de MOOC of SPOC bepalen ongetwijfeld jouw rol als deelnemer.

 

Rollen van deelnemers in een MOOC / SPOC


Iedereen heeft zijn eigen doel om deel te nemen aan een MOOC of SPOC. Phil Hill (2013) onderscheidt vijf type deelnemers in een MOOC of SPOC:

 • No-shows


Dit betreft de grootste groep deelnemers. Zij schrijven zich wel in maar nemen niet actief deel aan de MOOC.

 

 • Observers


Deze groep deelnemers logt in zodra de MOOC actief is, lezen de content en bladeren door de discussieforums. Zij nemen niet deel aan de beoordelingen, maar beantwoorden alleen sommige gestelde vragen uit video’s.

 

 • Drop-ins


Deze groep deelnemers neemt gedeeltelijk deel aan activiteiten. Zij bekijken video’s, bladeren door discussieforums of nemen hieraan deel voor een geselecteerd onderwerp maar voltooien niet de gehele MOOC. Deze groep gebruikt de MOOC om informatie te vinden die hen helpt om hun leerdoelen te behalen.

 

 • Passive Participants


Deze groep deelnemers is vooral gericht op het vergaren van kennis binnen de MOOC. Zij bekijken video’s, doen mee aan discussieforums, maar houden zich over het algemeen niet bezig met de opdrachten.

 

 • Active Participants


Deze groep deelnemers neemt volledig deel aan de MOOC en doorlopen vrijwel alle leeractiviteiten.

 

Wij beseffen dat het verschil tussen de Observers en Passive Participants niet duidelijk is. Phil Hill beschrijft in een eerder artikel namelijk vier typen deelnemers waarin de Observers niet wordt genoemd. Wij denken dat het verschil voornamelijk zit in de cursist die gewend is traditioneel onderwijs te volgen en MOOC beschouwt om kennis te vergaren door te kijken en te luisteren (Passive Participant). De intrinsieke motivatie zal waarschijnlijk hoger liggen dan die van de Observer. De Observer zal hoogstens een paar items binnen de MOOC bekijken terwijl de Passive Participant wel alles volgt maar op basis van de leervoorkeur van deze deelnemer.

 

Anderson, Huttenlocher, Kleinberg & Leskovec (2014) beschrijven in hun artikel vijf betrokkenheidsstijlen namelijk:

 • Viewers


Viewers kijken vooral naar de informatie en maken af en toe opdrachten.

 

 • Solvers


Solvers richten zich vooral op de opdrachten om een cijfer te behalen en lezen weinig tot geen informatie.

 

 • All-rounders


All-rounders is de gemiddelde deelnemer die de balans zoekt tussen lezen en het maken van opdrachten.

 

 • Collectors


Een collector is een informatie verzamelaar en bekijkt de informatie en levert opdrachten in.

 

 • Bystanders


De Bystander meldt zich aan voor de MOOC, maar heeft een zeer laag activiteitsniveau.

Ook hier zijn wij van mening dat het verschil tussen de Viewer en Collector niet duidelijk in het artikel naar voren komt.

Anderson heeft diverse methoden onderzocht om het niveau van betrokkenheid en leeractiviteiten van de deelnemer te vergroten. Onder andere het moment van interactie, de hoeveelheid opdrachten en video’s zijn bepalend voor het gedrag van de deelnemer (Anderson et. al., 2014). Zo ook het toekennen van badges gebaseerd op het bijdragen aan discussies, lezen van inhoud, geven van mening op inhoud. Dit verhoogt de betrokkenheid en dus ook de rol van de deelnemer.

 

Nu je dit weet; in welke rol herken jij je als deelnemer in je laatste MOOC? En kan jij voor jezelf nagaan waar dit aan lag?

 

MOOCs en jouw rol als L&D-er?


Uit onderzoek van Bruinsma (2013) is gebleken dat intrinsieke motivatie invloed heeft op diepgaande leerstofverwerking. Deelnemers zullen slecht presteren tijdens een MOOC als datgene wat aan bod komt in de MOOC niet gelinkt is aan hun motivatie. Het is dus van belang dat de intrinsieke motivatie van de deelnemer tijdens de MOOC groeit, waardoor de deelnemer werkprestaties direct kan verbeteren en het geleerde toe kan passen in de praktijk. Uiteindelijk willen wij toch allemaal als L&D-er de rol als deelnemer zien als een Active Participant?

 

Tips • Als L&D specialist is het van belang om te weten wie de doelgroep is, wat hen motiveert en welke leerdoelen zij willen behalen.

 • Achterhaal wat hun drijfveren zijn, hoe ze graag leren, waar en wanneer.

 • Bevorder de sociale interactie in een MOOC of SPOC.

 • Onderzoek de kwaliteit van de content en de mate van gamification-elementen.


 

Wil je meer te weten komen waaraan een succesvolle MOOC of SPOC aan moet voldoen of nog meer informatie rondom dit onderwerp? Bekijk dan de website van: www.nextlearningvalley.com

 

Take away


Ontdek jouw doelgroep, achterhaal hun motivatie en leerdoelen en maak gebruik van de sociale interactie binnen de MOOC of SPOC. Begin vandaag om de prestaties en motivatie binnen jouw organisatie te verbeteren.

 

Bronnen:


Anderson, A., Huttenlocher, D., Kleinberg, J., & Leskovec, J. (2014). Engaging with Massive Online Courses. Geraadpleegd op 12 oktober van: https://cs.stanford.edu/people/ashton/pubs/mooc-engagement-www2014.pdf

Bruinsma, M. (2003). Leidt hogere motivatie tot betere prestaties? Motivatie, informatieverwerking en studievoortgang in het hoger onderwijs. Pedagogische Studiën, 80 (3), 226- 238.

Hill, P. (2013, 10 maart). Emerging student patterns in MOOCs: A revised graphical view. Geraadpleegd op 12 oktober 2020 van: https://mfeldstein.wpengine.com/emerging-student-patterns-in-moocs-a-revised-graphical-view/

Hill, P. (2013, 2 maart). The Four Student Archetypes Emerging in MOOCs. Geraadpleegd op 20 oktober van: https://mfeldstein.wpengine.com/the-four-student-archetypes-emerging-in-moocs/

Deel met je omgeving

© Next Learning Valley 2020