5 5

Re-trending van Social Learning

Social Learning | blog
De laatste tijd zien we dat social learning weer steeds meer onder de aandacht komt. Het wordt steeds meer ingezet en daarnaast wordt de relevantie ervan steeds meer erkend. In deze blog geven we meer informatie over de tweede golf social learning, zoals wij die ervaren. Tevens delen we een aantal praktijk cases over MOOCs en SPOCs, die gebaseerd zijn op social learning.

 

De trend social learning


Het is op zich niet gek dat social learning nu weer onder de aandacht wordt gebracht. In de jaarlijkse Global Sentiment Survey van Donald Taylor waarin de vraag gesteld wordt “What will be hot in workplace learning in 2020?” staat social learning namelijk op nummer drie.Dat social learning in deze survey op nummer drie staat, zagen we niet expliciet terug op Learning Technologies in Londen waar wij elk jaar aanwezig zijn. Op de grote banners en stands zie je de term niet terug, wel zien we dat social learning elementen en features steeds meer in learningtools “ingebouwd” zijn. Het delen van kennis en ervaringen door deelnemers in een leeromgeving (dit is wat wij onder social learning verstaan) en het faciliteren daarvan door een e-moderator, zien wij minimaal terug.

 

De tweede golf van Social Learning volgens Leading Learning 


Een andere mogelijke reden waarom social learning nu opnieuw opduikt is omdat er steeds meer aandacht komt voor leren tijdens de flow van het werken. Steeds meer mensen zien dat wanneer zij bijvoorbeeld een kort en informeel gesprek hebben met een collega, dit de meest waardevolle momenten zijn om kennis op te doen of hun visie op een bepaald onderwerp bij te stellen. Tevens lijkt het erop dat steeds meer mensen het besef beginnen te krijgen dat je sociaal leren niet moet zien als een losstaand moment, maar als een proces. Daarnaast kan het coronavirus ook een katalysator zijn voor sociaal leren; mensen hebben nu te maken met social distancing en moeten daardoor technologie gebruiken om (betekenisvolle) interactie te hebben met elkaar. Leading Learning schreef er over. L&D’ers zullen er zoveel mogelijk naar streven dat deze interacties ook daadwerkelijk het leren stimuleren.

 

Hieronder geven we enkele klantcases weer van MOOCs en SPOCs, die onze klanten hebben aangeboden en gebaseerd zijn op social learning.

 

UWV


Het UWV heeft recentelijk een SPOC live gehad waarin vakmanschap centraal stond. Alle medewerkers van de organisatie, van hoog tot laag en binnen alle functiegroepen werden uitgenodigd om deel te nemen in deze SPOC. Het uiteindelijke deelnemersaantal kwam op 814; ontzettend veel mogelijkheden om van elkaar te leren dus! In deze SPOC was het doel om de kennis over vakmanschap te verbreden en te verdiepen. Allereerst werd de definitie van vakmanschap verkend, en moesten deelnemers deze definitie koppelen aan hun eigen context. Bij het koppelen aan hun eigen context was samenwerking erg belangrijk, omdat je vakmanschap samen doet. Daarnaast werd vakmanschap van een hoger niveau benaderd; wat betekent de ontwikkeling van vakmanschap voor de maatschappelijke verwachting over het leveren van diensten aan de klant.

Het UWV ervaarde dat een SPOC een waardevol leerinstrument is. Er werd veel kennis gedeeld onder de deelnemers en de aangehaalde thema’s bleken actueel te zijn. Daarnaast bleek de SPOC ook een goed instrument te zijn om deelnemers zich meer verbonden te laten voelen met andere vakmensen. Het UWV benadrukte ook de rol van de moderator; deze had een positieve invloed op de mate van tevredenheid over deze SPOC.

 

ROC Midden Nederland


Het ROC Midden Nederland heeft recent ook een SPOC gedraaid over het beoordelen in de praktijk. Deze SPOC was bedoeld voor zorgprofessionals in de praktijk die MBO studenten beoordelen. Uiteindelijk zaten er 433 zorgprofessionals in deze SPOC. In deze SPOC werden kennis en ervaringen van deelnemers gedeeld over hoe zij studenten beoordelen. Objectiviteit, observeren, voorbereiding en nabespreking waren thema’s die centraal stonden. De deelnemers werden door deze SPOC geleid aan de hand van de WACKER methode. De WACKER methode is een methode van het SLO die helpt bij het beoordelen of studenten bepaalde competenties bezitten. WACKER staat voor Waarnemen, Aantekeningen maken, Classificeren, Kwalificeren, Evalueren en Rapporteren. Deelnemers van de SPOC waren erg enthousiast, zowel over de inhoud als over de vorm.

 

Online kringloop coach


Eerder dit jaar heeft er een SPOC gedraaid over vruchtbare kringlooplandbouw, van de online kringloop coach. Het doel van deze SPOC was om kennis uit te wisselen over kringlooplandbouw en was gericht op boeren en boerinnen uit Zuid-Holland, agrarische adviseurs en studiegroepen, beleidsmakers en leraren. Uiteindelijk zaten er 360 deelnemers in deze SPOC. Deze brede groep deelnemers zorgde ervoor dat deelnemers ook ervaringen vanuit een ander perspectief konden delen, hierdoor is het een echte ‘netwerk-spoc’ geworden. Meer over deze SPOC vind je hier.

 

Princes Máxima Centrum


Het Princes Maxima centrum heeft eerder dit jaar een SPOC gedraaid over veilige zorg voor kinderen. Deze SPOC was gericht op artsen, verpleegkundigen en apothekers(assistenten), uiteindelijk zaten er 238 deelnemers in deze SPOC. In deze SPOC werden zij uitgedaagd om online te reflecteren op hun eigen handelen, elkaar te voorzien van feedback en met elkaar in discussie te gaan. Deze SPOC bleek een groot succes; de vorm sloot erg aan bij de doelgroep en er is veel kennis gedeeld. Meer over deze SPOC vind je hier.

 

 

Heb je vragen over social learning en het faciliteren daarvan, mail dan Jos Maassen of Kim Jooss

Deel met je omgeving

© Next Learning Valley 2020