5 5

Waarderend veranderen

Deze wereld vraagt veel van het vernieuwend vermogen van organisaties; hoe kan je telkens weer flexibel inspelen op snel opeenvolgende ontwikkelingen?

Klassieke verandermethoden blijken daarbij steeds meer over de houdbaarheidsdatum; hun planmatige, top-down insteek geeft een tijdelijke illusie van controle, maar biedt uiteindelijk geen grip op de complexe realiteit. Bovendien frustreert hun vaak eenzijdige focus op ‘wat fout gaat’ juist de veranderbereidheid van de betrokken mensen.

Er zijn gelukkig beproefde alternatieven. Maak kennis met Waarderend Veranderen, een veranderaanpak die mensen onderling verbindt en hen mobiliseert om actief bij te dragen aan organisatieontwikkeling. Centraal daarbij staat het samen onderzoeken van de reeds aanwezige kracht en kwaliteiten; de dialoog hierover dient als springplank voor vernieuwing. Het is ook een actiegerichte, werken-aan-de-weg-methode, waarin experimenten en de daaraan verbonden leeropbrengsten de gewenste bestemming helpen bereiken.

In de geest van Waarderend Veranderen zien we deze MOOC niet als een simpele overdracht van kennis, maar als een gezamenlijke ontdekkingsreis…ga je mee?

 

Na het volgen van deze MOOC  • Ken je de belangrijkste kenmerken en principes van Waarderend Veranderen;

  • Weet je welke stappen je in een waarderend veranderproces kan doorlopen;

  • Begrijp je welke houding het van jou als (bege)leider vraagt om met de waarderende aanpak te werken;

  • Heb je extra advies op zak, over jouw omgang met actuele team- of organisatievraagstukken;

  • Ben je een aantal concrete tools rijker, om zélf met deze aanpak aan de slag te gaan in jouw werkpraktijk;

  • Beschik je over een nieuw netwerk van professionals, met de waarderende insteek als verbindend element.


 

Over deze MOOC


De MOOC ‘Waarderend Veranderen’ is een interactieve online course van 4 weken, met daaraan verbonden een afsluitend live-event, op 14 mei 2020, waarin alle deelnemers elkaar en diverse experts ontmoeten.

Daarbij vragen we wel een actieve bijdrage van jou als deelnemer; samen creëren we meer kennis! Na deelname heb je een goed basisbegrip van wat Waarderend Veranderen inhoudt en hoe je hiermee in jouw werkpraktijk aan de slag kan gaan. Daarbij heb je niet alleen meer inzicht in hoe je een waarderend veranderproces kan opzetten, maar ook wat dit van jouzelf als (bege-)leider vraagt.

 

Thema's per week


De MOOC ‘Waarderend Veranderen’ start op 30 Maart 2020. In de 4 weken daarna behandelen we elke week een ander thema. De thema’s zijn:

  1. Waarderend warmdraaien

  2. Waarom werkt Waarderend Veranderen?

  3. Naar de praktijk: Tools om aan de slag te gaan

  4. Waarderend (bege)leiderschap


Datum live-event: Donderdag 14 Mei 2020 van 13.00 – 16.00 uur (zet deze datum alvast in je agenda)

 

MOOC facilitators

Rob van der LooNiels tekkeDeze MOOC wordt begeleid door Rob van der Loo en Niels Tekke. Beiden zijn partner bij Meerkat, een bureau met als motto ‘Snelheid geven aan wezenlijke verandering’. In de rol van trainer, coach en begeleider helpen ze uiteenlopende organisaties met het creëren van waarderende veranderprocessen. Ervaring die ze heel graag delen. Bovendien zullen diverse inspirerende gast-experts hun bijdrage leveren. Verder zullen een aantal ervaringsdeskundigen delen wat deze aanpak in hun organisatie betekend heeft.

 

Voor wie is deze MOOC?


Deze MOOC is bestemd voor iedereen die beroepsmatige interesse heeft in het (bege-) leiden van organisatieontwikkeling.

Kosten


Deze MOOC is gratis.

Informatie

Aanbieder: Meerkat
Startdatum: 30-03-2020
Einddatum: 24-04-2020
Effort: 1,5 uren per week
Taal: Nederlands
Hashtag: #wv20

Deel met je omgeving

© Next Learning Valley 2020