5 5

Dialogisch Valideren

Over deze MOOC


In 2030 is het mogelijk om overal te leren, formeel, non-formeel en informeel, én het geleerde te laten valideren. De civiele waarde van , opgedane kennis en vaardigheden op onderdelen kan – naast leerwegen in hun totaliteit – los gewaardeerd worden. Relevante leeruitkomsten, kunnen worden vastgelegd in badges, certificaten, diploma’s en/of praktijkverklaringen. Al deze leeruitkomsten komen daarmee in jouw individuele diplomaregister voor het beroepsonderwijs te staan. Hiermee is de ruimte voor individueel maatwerk gecreëerd en kan en je je levenlange ontwikkelpad zelf managen. Werkgevers en scholen kunnen hun competentiesystemen op de ontwikkelpaden van hun werknemers, klanten, leerlingen of studenten afstemmen en mede de vruchten plukken van jouw continue leeractiviteiten. En let wel, leren doe je toch, zelfs onbewust in informeel werkzaamheden of samen met collega’s op de werkplek, e.d. Ook als je op zoek bent naar nieuw of andere werk, kun je net zo makkelijk je leerpad activeren of stimuleren. Allerbelangrijkst is dat je door hebt dat je toch wel leert terwijl je met iets bezig bent en dat je dat leren alleen maar hoeft te valideren.

Echter, zover is het nog niet!

Tijdens deze MOOC leer je meer over leren en waarom dat belangrijk is en altijd kan, over hoe we het geleerde waarderen (valideren) en welke voorbeelden er al zijn van het valideren van leren. Je leert over levenlang ontwikkelen en hoe zich dat aan het doorontwikkelen is in een model van dialogisch leren; dialogisch omdat leren een sociale aangelegenheid is en altijd plaats vindt in dialoog met anderen. Leren is vaak ook een dialoog of samenwerking tussen lerende, werkgever en onderwijspartij. We laten zien hoe social learning hier een rol in kan spelen door het materiaal op een bijzondere manier aan te bieden in het platform StreamLXP.

In een periode van vier weken, begeleid door moderatoren, deel en ontwikkel je kennis over leren, levenslang ontwikkelen, het waarderen van kennis & kunde en denk je mee over het nieuwe model van valideren.

De MOOC is opgebouwd volgens de golden circle van Simon Sinek. Na een korte introductie van MBO2030 gaan we in op de why van dialogisch valideren, dus waarom is dialogisch valideren – als verbinding tussen leren en valideren belangrijk. In een volgend blok gaan we in op de how. Hier kijken we naar hoe en waar mensen leren en dat (onder)delen daarvan in de maatschappij zijn te benutten. Daarna gaan we naar de what, dus wat is dialogisch valideren precies. Hierin behandelen we de stappen van een dialogisch proces en wat jij en andere partijen in elke stap doen.

 

Na het volgen van deze MOOC • Heb je een introductie gehad in dialogisch valideren

 • Zie je het nut van validatie en heb je een bredere blik op leren

 • Ken je het stappenplan van dialogisch valideren en kun je dit zelf toepassen

 • Weet je waarom het proces van dialogisch valideren een toegevoegde waarde heeft voor jezelf en jouw organisatie, en voor de school

 • Kun je doelgroepen herkennen en definiëren die voor dialogisch valideren in aanmerking komen

 • Heb je inspirerende voorbeelden van pilots/casuïstiek over dialogisch valideren

 • Heb je kennis gemaakt met een toepassing van social learning in de praktijk


 

Thema's per week


Tot en met 5 oktober: kennismaking i.k.v. het Werkatelier MBO2030

 • Wat is een MOOC

 • De opbrengsten van het werkatelier in twee praatplaten

 • De strategische visie in wording van het mbo (MBO2030)

 • De (specifieke) opgave van de werkgroep validatie


Week 1: Waarom dialogisch valideren?

 • Redenen waarom continue leren zo belangrijk is

 • Een levenlang ontwikkelen: vier nieuwe vormen om je kennis en kunde te vergroten

 • Leven Lang Ontwikkelen voor starters, her- en doorstarters

 • Leven Lang Ontwikkelen voor vragers (werkgevers) en aanbieders (scholen)

 • Waarom wel of niet valideren van eerder verworven competenties


Week 2: Hoe dialogisch valideren?

 • Hoe leren we: 70/20/10 en andere vormen van leren

 • Een levenlang ontwikkelen met de flexibele kwalificatiestructuur

 • De diplomaroute op ROC Rivor als voorbeeld

 • (Ver)rek de regels

 • Samenwerken: hoe de je dat?

 • De LeerWerkLoketten als voorbeeld


Week 3: Wat doe je bij dialogisch valideren?

 • Dialogisch Valideren in 10 stappen

 • Five steps up

 • SWOT en zelf-diagnose

 • Verankeren van de uitkomsten van dialogisch valideren


MOOC facilitators


 

Cees Brouwer Cees Brouwer - Werkgroeptrekker Validatie, voormalig bestuurder MBO

Ruud Duvekot Ruud Duvekot - Valideringsexpert bij Centre for Life Long Learning Services (CL3S)Voor wie is deze MOOC?


Deze MOOC is voor iedereen die zich bezig houdt met leren & ontwikkelen, onderwijs en arbeidsmarkt op een inspirerende, toekomstgerichte manier met elkaar wil verbinden. Denk aan adviseurs, bemiddelaars, intermediairs, werkgevers, managers in bedrijven en onderwijsorganisaties en uiteraard de lerende zelf.

Deze MOOC wordt mede mogelijk gemaakt door MBO 2030

Informatie

Aanbieder: Ministerie van OC&W
Startdatum: 05-10-2020
Einddatum: 02-11-2020
Effort: 1 à 2 uur per week
Taal: Nederlands
Hashtag: #dialogischvalideren

Deel met je omgeving

© Next Learning Valley 2020