5 5

Modereren kun je leren!

Gastblogs | blog
Maart 2021. Leren verandert. Het is geen one-size-fits-all concept meer, integendeel, lerenden verlangen naar flexibiliteit en een aanbod wat aangepast is naar hun behoeften. De groeiende regie die lerenden krijgen over hun eigen leerpad zorgt ook voor onzekerheid, want: waar begin je?

Op dat punt komt een moderator in beeld. Iemand die ondersteunt in het proces van lerenden om regie pakken over hun leerpad in Stream LXP. Met behulp van een moderator doorloopt de lerende vloeiend en makkelijk hun leerpad. Maar wat doet zo’n moderator nou eigenlijk? En gaat dat eruit zien in de praktijk? Wij hebben hier onderzoek naar gedaan en in deze blog worden to-the-point handvatten gedeeld om als moderator lerenden optimaal te ondersteunen in hun online leerproces zodat jij straks weet hoe je dit kan toepassen in jouw organisatie!


Waar hebben we het over?


Stream LXP, een learning experience platform waarbij lerenden worden geprikkeld om zelf richting te geven aan hun leerproces, stimuleert het zelfgestuurd leren bij lerenden. Zelfgestuurd leren, zoals Garrison (1997) het verwoordt, bestaat uit het proces waarbij de lerende de regie heeft over wat wordt geleerd en welke aanpak hiervoor wordt gehanteerd. Stream LXP biedt de lerenden mogelijkheden om via een scala aan leerervaringen te bepalen wat, wanneer en hoe ze willen leren om gewenste leerdoel te bereiken.

Om zover te komen worden lerenden gestimuleerd om zelf een leerpad uit te stippelen en content toe te voegen. Voor veel lerenden is deze manier van leren een grote omslag. De technologische infrastructuur is aanwezig, maar waar begin je als lerende? Daar speelt de moderator een cruciale rol. Zelfsturend leren is namelijk niet alleen een proces vanuit het individuele perspectief, maar ook een vanuit het sociale perspectief. Hoe deze hulp van een moderator er in de praktijk uit zal zien is gebaseerd op bestaande literatuur van onder andere Keller (ARCS model, 2010), Homan and Miller (2008), Schmitz (2018) en Wolff et al. (2019). Kortom: hoe help je lerenden online de regie te pakken over hun eigen ontwikkeling?


Een goed begin is het halve werk, toch?!


Wellicht voor de hand liggend, maar minstens zo belangrijk: als moderator ken je het platform en weet je aan welke knoppen je kunt draaien om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. Naast de technische kant is het van belang om inzicht te hebben in de fijne kneepjes van het vak. Want hoe geef ik goede feedback via Stream LXP? Hoe stimuleer ik mensen om zelfsturend te zijn in hun ontwikkeling? Welke leerervaringen kan ik hiervoor inzetten? Wanneer voorzie ik in feedbackmomenten? Als deze stappen zijn gezet heb je als moderator een stevige basis om te starten. Om een werkbaar stappenplan bij de hand te hebben die een moderator als basis kan hanteren, is er een handig ‘task package’ samengesteld om de moderator op weg te helpen in het begeleiden van een zelfsturende lerende binnen Stream LXP.

 

Bekend worden met Stream LXP en de basic skills van een coach


Het bekend zijn met de ins en outs van Stream LXP is essentieel, omdat het faciliteren van de lerende grotendeels binnen dit platform gebeurd. Zo moet een moderator getraind zijn in de technische skills om te weten hoe hij/ zij gepersonaliseerde leerpaden toevoegt, content toevoegt, groepsdiscussies voert en feedback geeft.

Goed, je weet dan inmiddels hoe de techniek werkt, maar hoe ondersteun ik al die verschillende lerenden?! Hierom wordt een ‘human touch’ van de moderator verwacht om bijvoorbeeld stimulerende feedback te geven, de lerende te motiveren of communicatieve vaardigheden toe te passen. In een training wordt aandacht geschonken aan beide componenten, zodat je als moderator de voelsprieten hebt ontwikkeld om (in een online context) te ontdekken wie welke behoeften heeft.

 

Interaction is key


Zou jij je leerbehoeften graag met iemand willen delen die je niet kent of vertrouwt? Wij ook niet. Het is belangrijk om tijdens het coachen in een Stream LXP te verbinden met een lerende, zodat diegene zich vertrouwd voelt bij jou en open is over het leerproces. Alleen dan is het mogelijk om tot passende ondersteuning te komen.

Hoe? Naast natuurlijk de inzet van de pas geleerde technische en softskills, wordt dit bereikt door intake meetings te houden en uit te leggen wat jouw rol als moderator is. Hierbij is het verstandig om in het begin meer intensief te coachen door snel antwoorden te geven op vragen en opmerkingen. Terwijl lerenden steeds meer gewend raken aan Stream LXP kan deze coaching geleidelijk afnemen. Communicatieve vaardigheden vormen hierbij de basis, denk aan actief luisteren, interesse tonen en goed omgaan met vertrouwelijke informatie.


Bepaal de focus


Een belangrijke vervolgstap is het op pad helpen van de lerende door leerdoelen vast te stellen in een online of offline omgeving. Een moderator achterhaalt hier wat de lerende al weet, wat interesses zijn en wat welke mogelijkheden er zijn door prikkelende vragen te stellen. De moderator begeleidt de lerende in het stellen van prioriteiten, het vaststellen van een definitief leerdoel en dit leerdoel op te delen in kleinere subdoelen. Door leerdoelen op te stellen is het duidelijk voor de lerende en de moderator wat gedaan moet worden en waar eventuele ondersteuning nodig is.

 

Keeping on the right track


Nadat de leerdoelen zijn bepaald is het aan de moderator de taak om tijdens het gehele proces de lerende ook uit zijn of haar comfortzone te laten komen door inzet van de juiste acties. Wat nou als jij als moderator ziet dat de lerende continu de makkelijk weg kiest, of misschien wel zijn of haar interesse verliest?

Zorg er voor als moderator dat je de lerende tijdig van feedback voorziet, weet hoe je obstakels met de lerende kunt oplossen en hoe je de lerende zijn interesse en motivatie kunt behouden. Je gaat merken dat dit zorgt voor een hogere inzet van de lerende!

 

Blik terug en kijk vooruit!


De lerende heeft zijn doel behaald. En nu? Vier als moderator dan ook samen dit succes met de lerende. Benut zowel offline als online mogelijkheden om deze momenten met elkaar vast te leggen en om zo vervolgens weer een nieuwe uitdaging aan te gaan. Het leren zelf stopt immers nooit, toch? Daarnaast is het belangrijk dat wanneer het einde nog niet helemaal is bereikt, de moderator lerenden continu voorziet van relevante, maar ook positieve feedback momenten.

De uitgebreide stappen welke een moderator doorloopt en de taken die hierbij horen is terug te vinden in de bijbehorende tijdlijn.

En hoe nu verder? De rol van de moderator en het bijbehorende takenpakket is nu in kaart gebracht. Nu kunnen we een stap verder maken om te kijken hoe we deze taken specifiek binnen Stream LXP kunnen gaan toepassen.

Bart Klok

Auteur adviesrapport

Deel met je omgeving

© Next Learning Valley 2020