5 5

LXP in optima forma

Personalized Learning | blog

LXP in optima forma... Ondernemende Academies gezocht!


De wereld is in flux, verandert continu en vooral ook steeds sneller, dit heeft grote gevolgen voor ons leer- en ontwikkelaanbod – academies krimpen, verwachtingen stijgen en de leer- en ontwikkeldoelen worden steeds grootser. We moeten steeds meer doen met minder. Tijd is een schaarste, beschikbare mankrachten zijn verhoudingsgewijs beperkt en onze digitale leerinterventies worden steeds specifieker en complexer.

Om dit te bolwerken, moeten we dan ook hard op zoek naar betere en slimmere methoden en instrumenten om het leer- en ontwikkelaanbod te faciliteren. StreamLXP faciliteert dit. Wat ook nodig is, is een vernieuwde visie op leren.

 

Vanuit Next Learning Valley ondersteunen wij organisaties en onderwijsinstellingen met het innoveren en verduurzamen van het leer- en ontwikkelaanbod, dit doen wij met StreamLXP. Een enorm gaaf innovatief leerplatform dat met name is gebaseerd op gepersonaliseerd leren. De ontwikkelaar is LearningPool, onze partner en wordt door Fosway ook genoemd in de 9-grid Digital Learning.

Met StreamLXP hebben we een futureproof en duurzaam middel voorhanden waarmee we invulling kunnen geven aan de uitdagingen van vandaag de dag, maar ook aan de uitdagingen die nog zullen volgen. Aan de technische randvoorwaarden is voldaan en de (leer)instrumenten staan klaar – de volgende stap; dit samen met klanten met durf implementeren!


LXP in optima forma


De LXP’s zijn ontworpen om tegemoet te komen aan meer eigen regie in het leren, meer keuze vrijheid voor deelnemers, meer diversiteit in leeraanbod, meer leeraanbod op maat door bijvoorbeeld intelligente leeraanbevelingen om uiteindelijk het leerproces te ondersteunen van medewerkers zodat zij bekwamer, productiever, sneller up-to-speed worden en sneller in kunnen spelen op de snel veranderende wereld.

In een LXP spreken we over leerervaringen die aangeboden kunnen worden, maar die de lerende ook zelf kan creëren. Hiermee kunnen we het enorme aanbod van leren, dat zich al op schaal voordoet, waaronder op de werkplek zelf, direct betrekken in ons leer- en ontwikkelaanbod. Leren vindt immers overal plaats, dus laten we die kans dan ook vooral benutten!

Als kers op de taart helpt het LXP ons ook het leren te optimaliseren met slimme technieken en didactische principes. Zo benaderen we leren in het LXP niet enkel en alleen vanuit top-down cursussen of klassikale sessie(s), maar bieden we een mix van 44 verschillende werkvormen aan. Met deze uitgebreide gereedschapskist kan de lerende ervaringsgericht aan de slag, digitaal of juist in de praktijk. Hiermee bieden we de middelen om zo goed en zo snel mogelijk de door de lerende of organisatie gestelde doelen te behalen.

Met content curation breidt het leer- en ontwikkelaanbod zichzelf continu uit met relevante en betekenisvolle werkvormen en leerervaringen. Uiteraard moeten we hierbij waken voor de kwaliteit van het continu uitbreidende leer- en ontwikkelaanbod. Dit doen wij onder andere met slimme leeraanbevelingen, en door deze terug te brengen tot de meest relevante en waardevolle leerervaringen. En dat rekening houdende met de context waarin geleerd wordt en de behoeften die op dat moment spelen.

Hier houdt het niet op, want deze principes kunnen we toepassen op al het leren en ontwikkelen in een bepaalde context. Het LXP is namelijk een soort “add-on layer” boven of vóór al het leren en ontwikkelen, hierdoor hebben alle slimmigheden van het LXP niet alleen betrekking op slim, effectief en gepersonaliseerd leren in één enkel systeem, maar in het gehele overkoepelende leeraanbod!

 

Wat zien wij in de praktijk?


De huidige LXP’s pretenderen dat ze aan de kernwaarden van een LXP voldoen en met name op het gebied van tagging, intelligente (leer)aanbevelingen en content intelligence. Echter, in de praktijk zien we van deze laatst genoemde functionaliteiten en daadwerkelijke ervaringen daarmee nog niet veel terug. Dat het er aan gaat komen dat is zeker. Dat via een LXP zeer veel rijke leercontent in diverse vormen beschikbaar wordt gesteld is ook overduidelijk in alle LXP’s, maar laten we alsjeblieft waken voor contentdump! Daar wordt geen medewerker/lerende wijzer van.

 

Waar willen wij uiteindelijk heen?


Samen met onze klanten die StreamLXP met succes momenteel inzetten, waaronder VodafoneZiggo, zijn we aardig op weg om nog meer de mogelijkheden van het LXP te benutten en met name op het gebied van (leer)data gedreven intelligente leeraanbevelingen en nudging. Daar is ook durf, lef en een toekomstgerichte visie op leren voor nodig. Alle ingrediënten in StreamLXP en onze expertise op dat vlak zijn aanwezig om ook deze volgende stappen te zetten.

Wie gaat er nog meer met ons mee en durft het aan om op schaal echt intelligente, dus personaliseerde leeraanbevelingen te faciliteren en dit alles om meer te beantwoorden aan leren in de flow of work!

Wij zijn er klaar voor! Wie gaat de uitdaging met ons aan?

Graag brainstormen wij hierover met jullie. Als jullie ideeën hebben, let us know: jmaassen@nextlearningvalley.com en fwalgering@nextlearningvalley.com

Deel met je omgeving

© Next Learning Valley 2020