5 5

Learning Tech Day

Personalized Learning | blog
Op 18 juni 2019 was Next Learning Valley in Gent bij Learning Tech Day, een conferentie waar spraakmakende gastsprekers de laatste bevindingen presenteren op het gebied van innovatie in het leerlandschap. Naast de vier inspirerende keynotes, waren er drie break-out sessies, waarin de bezoekers telkens konden kiezen tussen vier diverse presentaties omtrent leren en de mogelijkheden die vandaag de dag geboden worden door technologische innovaties. Ook Next Learning Valley was van de partij hun visie op de volgende disruptie binnen het leerlandschap te delen: Het Learning Experience Platform.


David Kelly trapte de dag af met de eerste keynote, om de aanwezigen klaar te stomen en te inspireren voor de mogelijkheden die techniek biedt om leerervaringen te verrijken en tevens te optimaliseren. Leren wordt volgens David dan ook gekenmerkt door disrupties: een verstoring of probleem dat een activiteit, proces of gebeurtenis onderbreekt. Zo zijn er op het gebied van onderwijs talloze disrupties te herkennen, waaronder de introductie van e-learnings, interactieve videos, game-based learning of de nieuwe mogelijkheden tot het analyseren van leerdata.

Kortom, het leerlandschap transformeert en innoveert zich rap en het lijkt soms lastig de laatste ontwikkelingen bij te benen en hier degelijk op in te spelen. Desondanks zijn er volgens David mogelijkheden! Door te kijken naar hoe technologie ons dagelijks leven beïnvloedt, worden we in staat gesteld te voorspellen hoe technologische innovaties onze leerervaring in de toekomst gaan veranderen. Hoe? David noemt hiervoor vijf aandachtspunten: Plug in, listen, discuss, contextualize and play.


Echter, om deze innovatieve veranderingen bij te benen in hoe we leren aanbieden, is het noodzakelijk om ook zelf bij te blijven van de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden binnen het leerlandschap. Mike Taylor zijn antwoord? Curation: Het gebruik maken van je expertise in een veld om kwalitatief goede content te verzamelen en te presenteren op een manier dat allereerst jezelf, en daarna anderen, helpt om hier wijsheid uit te halen. De noodzaak hiertoe leidt Mike terug naar zes waarden:

1.      Houd jezelf en je kennis up-to-date.
2.      Help jezelf, en anderen, om de laatste trends bij te houden.
3.      Verzamel hulpmiddelen voor persoonlijk of organisatorisch gebruik.
4.      Verrijk bestaande pedagogische interventies en programma’s.
5.      Verminder de noodzaak tot het ontwikkelen van nieuwe content.
6.      Zet in op innovatie en stap buiten je bubbel.

Desalniettemin kan dergelijke Curation een tijdrovende en complexe taak zijn, hierom raad Mike aan om alle beschikbare hulpmiddelen te benutten om hier zoveel mogelijk uit te halen.
Desondanks de indrukwekkende mogelijkheden die moderne innovaties bieden voor het verrijken van onze leerervaringen, moeten we behoeden voor het overweldigen van onszelf of lerenden. Immers, we kunnen maar zoveel informatie op één moment opnemen én verwerken. ‘Cognitive overload’ vindt al snel plaats, waardoor desondanks alle goede bedoelingen, weinig overkomt van onze pedagogische interventies. Om ons hiervoor te behoeden en om mogelijkheden aan te reiken om alles uit leermomenten te halen, nam Connie Malamed tijdens de derde keynote het woord.

In essentie is het de taak van ontwikkelaars om rekening te houden met drie aspecten om de belasting van het leren te minimaliseren en daarbij de effectiviteit te optimaliseren, namelijk de leertaak, de individuele lerende en de context waarin geleerd wordt. Tot dit doeleinde deelt Connie een achttal stappen waarmee we alles uit ons leermateriaal kunnen halen zodat de lerende niet alleen het lesmateriaal kan volgen, maar dat ook de inhoudt hiervan bijblijft op lange termijn.


Doordat het werkveld en het leerlandschap zit zo rap ontwikkelen zijn hierbij ook uitdagingen gepaard. Vanwege automatisering is het onvermijdelijk dat functies in het werkveld komen te vervallen, waardoor de behoefte tot een kenniseconomie groeit: onze verwachtingen van werkkrachten veranderd. Frederik Anseel behoedt ons voor deze veranderingen, maar ook vooral over hoe we op dit vooruitzicht reageren.

Binnen het werkveld wordt namelijk sterk de nadruk gelegd op de ‘reskilling’ van werknemers. Echter, volgens Frederik leidt deze insteek op de komende veranderingen in praktijk tot terechte weerstand van werkenden. Hierom pleit Frederik voor een vernieuwd inzicht in hoe we reageren op de te komen veranderingen: We moeten onze werkkrachten en lerenden niet zien als een set van competenties die geüpdatet moeten worden, maar juist beroep doen op de behoefte tot persoonlijke en professionele ontwikkeling van werknemers. Namelijk, juist de persoonlijke behoefte tot dergelijke ontwikkeling leidt volgens Frederik tot een duurzame werkkracht die op kan boksen tegen de komende veranderingen.


Naar onze mening is het Learning Experience Platform dan ook het antwoord op de te komen veranderingen in het leerlandschap. Door leerzame ervaringen te curaten van pedagogische hoge kwaliteit, wordt het mogelijk om op een lerende-gecentreerde wijze te ontwikkelen conform de behoeften van het individu. Kortom, om mensen te helpen om succesvol te worden en in de toekomst te blijven, moeten we ons voorbereiden op de kwaliteiten die in de toekomst noodzakelijk zijn in het werkveld door onze leerervaringen te personaliseren op een wijze die betekenisvol is en meer mogelijkheden biedt dan onze traditionele leerervaringen. Wat is dan beter, dan de lerende zelf het stuur in handen te geven en deze te ondersteunen in het vinden van waardvolle en nuttige leermogelijkheden? Ofwel, tijd voor een transitie naar ware learning experiences!

Deel met je omgeving

© Next Learning Valley 2020