5 5

Learning & Development: een nieuwe definitie?

Personalized Learning | blog
De wereld verandert razendsnel. Ja, dat weten we nou wel. En toch … die veranderende wereld betekent ook dat de rol van leerspecialisten (L&D’ers) in organisaties verandert. Wij zien bijvoorbeeld dat VodafoneZiggo opnieuw kijkt naar de rol van L&D’ers met de vraag: is de bestaande rol nog wel voldoende om aan de behoeften van het nieuwe leren te voldoen? 

Learning & Development is toe aan een nieuwe definitie. Eentje waarin gepersonaliseerd leren en op de werkvloer leren duidelijker naar voren komt. Hoe die nieuwe rol voor leerspecialisten eruit ziet? Lees het in deze blog.

 

Rol van L&D’ers verschuift


Vaardigheden ontwikkelen en kennis vergaren is toegankelijker dan ooit. Het leerlandschap is verschoven van ‘instructional design’ naar ‘Learning Experience Design’: leerervaringen zijn belangrijker geworden dan het overnemen van kennis. Dat betekent dat ook de rol van leerspecialisten in organisaties verschuift. In plaats van ontwikkelaars van trainingen en cursussen in curricula, worden ze facilitator. Van een voorschrijvende naar een coachende rol. Om zo gepersonaliseerd leren, flexibilisering en waardevolle Learning Experiences mogelijk te maken.

VodafoneZiggo geeft aan dat deze nieuwe manier van leren heeft gezorgd voor een hogere motivatie, grotere betrokkenheid en hoger engagement van de medewerkers. Uitkomsten zijn nu al zichtbaar doordat medewerkers langer op hun plek zitten, waardoor het verloop minder is en er dus minder opleidingen nodig zijn.

 

Hoe het altijd ging


In een organisatie zijn trainingen van oudsher top-down opgezet, richtinggevend voor grote groepen of voor een bepaalde afdeling. Wil je iets leren? Dat kan, over vier maanden start de volgende training. Ook veroorzaakt op die manier leren een scheiding tussen leren en werk. Terwijl die twee juist zo goed samengaan. Sterker nog: gepersonaliseerd leren is pas écht effectief als leren onderdeel is van werken en andersom.

 

Wat er nodig is = Learning Experiences


Iedereen leert anders. Het liefst leer je op een moment dat het jou uitkomt, op een manier die bij jou past. Het is ook nog eens zo dat je makkelijker (en beter) leert als je ‘ervaart’. Daarom zijn Learning Experiences nodig in organisaties. Leerervaringen die zoveel mogelijk geïntegreerd zijn in de workflow, op de werkvloer. Veel verschillende leerervaringen bovendien, zodat iedereen kan kiezen wat hij wil. Die werkvloer, dat is precies de plek waar de L&D’ers ook moeten zijn. In plaats van vaste trainingen en cursussen, maken ze nu een steeds veranderend aanbod voor lerenden en begeleiden ze lerenden bij hun optimale learning journey. Het liefst op een Learning Experience Platform (LXP).
In het tijdperk van gepersonaliseerd leren zijn L&D'ers minder bezig met een aanbod en aankruisvakjes. In plaats daarvan stellen ze lerenden in staat om hun volle potentieel te ontwikkelen

 

De rol van het Learning Experience Platform (LXP)


De Learning Experience Platform is het platform waar alle Learning Experiences, gegroepeerd in Focus Areas, te bereiken zijn voor de lerende. Met hulp van dit Learning Experience Platform kunnen L&D’ers beter zien wat in hun organisatie wel en niet werkt. Dankzij Learning Analytics , big data en Learning record stores, kunnen L&D’ers sneller ingrijpen in Learning Journeys en Experiences, kunnen ze ze wijzigen en/of aanvullen om het leren voor alle lerenden verder te optimaliseren.

Wat zijn learning experiences ook alweer?


Learning Experiences, of leerervaringen, kunnen allerlei vormen hebben. Denk aan het volgen van een E-Learning, een face-to-face-bijeenkomst, cursus, trainingsdag, maar ook – misschien wel juíst - een handleiding maken, een expert spreken, iemand anders iets uitleggen, etc. Lerenden kunnen tijdens hun Learning Experience in gesprek gaan (Social Learning) met andere lerenden en reflecteren op de volbrachte leerervaringen.

Die Learning Experiences zijn geen ‘one-stop-event’. Ze moeten constant verfijnd, gemodereerd en geëvalueerd worden. In dat proces vervult de L&D’er ook een sleutelrol, zodat de kwaliteit van leren hoog en de relevantie bewaakt blijft.

 

L&D’ers zorgen voor waarde


Met gepersonaliseerd leren kunnen lerenden hun ontwikkeling sturen zoals zij dat willen. Zij hebben controle. Dat betekent absoluut niet dat de L&D’er uit beeld verdwijnt. Lerenden kunnen juist hulp gebruiken in dit nieuwe leerlandschap. Omdat informatie nu aan alle kanten beschikbaar is, worstelen veel lerenden met keuzes: welke content is relevant en welke skills zijn nuttig? Leerspecialisten kunnen lerenden daarbij helpen. Zij helpen met filteren, creëren en zoeken passende context en content voor gepersonaliseerd leren. Ook reageren ze (snel) op vragen van lerenden in een LXP. Zo garanderen L&D’ers de geldigheid en integriteit van kennis, kunde en ontwikkelmogelijkheden binnen een organisatie.

 

Gericht, gepersonaliseerd en zinvol


In dit nieuwe leerlandschap houden L&D’ers zich meer bezig met de werkelijke leerervaringen en de manier waarop lerenden die integreren met werk. Het LXP biedt meer inzicht in wat wel en niet werkt voor lerenden door de datarijke feedback. Hierdoor kunnen L&D’ers gerichte en gepersonaliseerde interventies maken en het leren op een zinvolle manier evalueren.

Lerenden staan centraal, waardoor L&D’ers learning experiences aanbieden die echte impact hebben op de prestaties. Het brengt leerspecialisten dichter bij de actie en maakt ze tot onderdeel van dagelijks werkend leven. Zo vervullen ze een nieuwe strategisch vitale rol in het leven van de lerenden én binnen de gezondheid van de organisatie.

Deel met je omgeving

© Next Learning Valley 2020