5 5

Keuzestress

Gastblogs | blog
Naar aanleiding van hun deelname aan de MOOC Social Learning 3.0 schreven Marleen Bitter, Roy Junge, Bart Leenders & Jessica de Rijke deze blog waarin ze de vraag beantwoorden: Wat voor interventies kun je bedenken om alles uit social learning te halen?

‘Kies jij maar uit welke het beste past’, zegt de L&D manager van jouw bedrijf over de door hem geselecteerde interventies.

Alles in je zegt ‘NEE’, niet weer zelf kiezen! Voor je het weet kom je weer uit bij de oplossing die al zo vaak is ingezet. En dat wil je nu echt niet. Je gaat nu voor de aller-aller- allerbeste interventies die passen om alles uit Social Learning te halen.

‘Wat raad je aan?’, stamel je…..

Dat had je dus beter niet kunnen zeggen….. De L&D manager brandt los over ‘de sociale constructivist’, ‘de new social learner’ en ‘de samenwerker’. Het wordt groen en geel voor je ogen zodra hij begint over ‘scaffolding’ en ‘SNA- bestaande communities’. De term ‘peerreview’ doet nog enigszins een lampje branden. Je laat hem uitrazen en grijpt de eerste de beste mogelijkheid aan om weg te vluchten naar je volgende afspraak.

 

De zoektocht


Inmiddels ben je 3 weken verder, 3 weken waarin je gedachten heen en weer gaan tussen de verschillen types waar de L&D manager het over had. Verschillende types, verschillende interventies: je hebt behoefte aan een volledig beeld. Je gaat op onderzoek uit. Je spreekt iedereen in je netwerk aan en struint het internet af. Stiekem neem je een flinke beker Starbucks coffee mee naar de bibliotheek en pluist de boekenplanken Social Learning uit. Het laat je niet los.

 

Verschillende types social learners


Je komt steeds meer te weten over de verschillende types en je vergelijkt de mensen uit je team met de beschrijvingen. Léonie is bijvoorbeeld echt het type ‘de sociale constructivist’, ze leert graag collectief. In haar vrije tijd leest ze veel boeken en deelt ze haar kennis in diverse online communities. Ze is van mening dat je te alle tijden en overal leert. Haar ervaringen delen met anderen en leren van anderen vindt ze belangrijk. Haar motto is: Door interactie met anderen komt kennis tot stand. Collega Irene, ‘de new social learner’ zoekt deze interactie met name online en in online netwerken. Bij haar past het motto: Ik leer door in verbinding te staan met mijn sociale netwerk via Social Media tools. Ze is hier vaak mee bezig, soms lijkt ze wel met haar telefoon getrouwd! Kijkend naar Eduard komt ‘de samenwerker’ naar voren. Eduard is de gangmaker van het team, een teamplayer en degene die graag teamuitjes organiseert. Zijn motto is: Sociaal leren is leren met en van anderen. In zijn werk vindt hij peerreview en groepswerk belangrijk. Hij weet altijd iedereen te enthousiasmeren, zelfs de collega’s die bijna nergens voor te porren zijn.

Daar zit je dan, met een gemêleerd team aan Social Learners….. En weer krijg je stress…..

Je besluit je eerst verder te verdiepen in de toegevoegde waarde en werking van Social Learning.

 

Waarde en werking social learning


Met knikkende knieën sta je 2 dagen later voor de deur van de L&D manager. Wat als je wéér moet afhaken halverwege zijn verhaal omdat er geen touw aan vast te knopen is? Het is ook nog eens 17:30 uur, en je hebt niet 1,2,3 een smoes voor handen om te ontsnappen. Gelukkig praat de L&D manager snel over termen als ‘tacit & explicit knowledge’ en het ‘seek- sense- share- model’ heen en schetst hij uiteindelijk een helder beeld van de waarde en werking van Social Learning. Je verlaat zijn kantoor terwijl zijn laatste woorden nog nagalmen in je hoofd: ‘Nu mag jíj de passende interventies uitkiezen, want met alleen een koffieautomaat college redden we het natuurlijk niet’.

Je laat alles bezinken en beseft dat Social Learning meer kennis aan de oppervlakte kan brengen waardoor medewerkers beter gaan functioneren en er meer gecreëerd en geïnnoveerd kan worden in de hele organisatie. Social Learning moet echter gefaciliteerd worden wil je er echt alles uithalen. Je moet bewust sturen op de onderlinge contacten die verandering of kennisdeling tot stand brengen. Juist de contacten buiten een medewerkers traditionele sfeer kunnen veel opleveren. Voorwaardelijk is psychologische veiligheid en je moet goed op de hoogte zijn van elkaars expertise. Het is van belang om iedereen te bereiken, door het inzetten van verschillende middelen, online en offline, passend bij de medewerkers en de organisatie.

 


Opzetten social learning


Het dringt inmiddels ook tot je door dat Social Learning geïnitieerd wordt door een klein groepje enthousiaste kartrekkers. Je ziet gelijk een sleutelrol voor Léonie, Irene en Eduard weggelegd: het vormen van de werkgroep ‘Kennis Delen’.

Eduard organiseert enthousiast een borrel om een plan van aanpak te bespreken. Jullie besluiten de lerende werknemer centraal te stellen en bedenken mogelijkheden om iedereen zo goed mogelijk te faciliteren. Vervolgens analyseren jullie de communicatielijnen in de organisatie en checken jullie ieders expertise en behoefte tijdens een medewerkersbijeenkomst.

Keuzestress behoort tot het verleden, jullie gaan voor maatwerk; maar het zal vast even duren voordat de puzzelstukjes allemaal passen…..

En jij, weet jij welk stukje van de puzzel jij bent in jouw organisatie?

 

Theoretisch kader


Het theoretisch kader zorgt voor een eenduidige benadering van de gebruikte begrippen

Social Learning:
Dit is een leermethode waarin een combinatie wordt gevormd tussen het observeren en imiteren van anderen.

De sociale constructivist:
Leren is contextueel. Kennis en sensemaking ontstaat door interactie met anderen. Collectief leren staat op de voorgrond.

De new social learner:
Sociaal leren combineert social media tools met een cultuuromslag richting meer online delen. Online netwerken is de best passende leerstijl.

De samenwerker:
Sociaal leren is leren van en met anderen. De passende leerstijl is het leren van peers.

Scaffolding:
Dit is het aanpassen van je onderwijs zodat cursisten op het juiste niveau worden ondersteund: zij krijgen voldoende ondersteuning om iets te doen, maar krijgen in toenemende mate meer zelfstandigheid om het zelf te doen.

SNA- bestaande communities:
Bij een SNA (Social Network Analyse) breng je relaties in kaart en meet je stromen tussen mensen, groepen, organisaties, computers, URL's en andere informatiebronnen die met elkaar verbonden zijn.

Online communities:
Een online community is een groep van mensen die 'samen' studeren. De groepsleden werken samen aan opdrachten en worden daarbij uitgedaagd om hun expertise te delen.

Social Media tools:
Dit zijn handige hulpmiddelen om content vooruit te plannen. Zo hoef je niet dagelijks nieuwe berichten te bedenken en houd je je doelgroep op de hoogte.

Tacit & explicit knowledge:
Dit zegt iets over impliciete kennis (tacit knowledge) en expliciete kennis (explicit knowledge).

Seek- sense- share- model:
Dit model is erop gericht informatie te vinden, daar betekenis aan te verlenen en het vervolgens te delen.

Psychologische veiligheid:
Dit betekent dat teamleden zich veilig genoeg voelen om risico’s te nemen en zich kwetsbaar op te stellen.

Communicatielijnen:
Dit is de lijn of route waarlangs een communicatieboodschap van de ene persoon naar de andere reist.

 

 

 

Deel met je omgeving

© Next Learning Valley 2020