5 5

Hoe willen gebruikers leren?

Personalized Learning | blog

Een verkenning van de voorkeuren van leerervaringen


De afgelopen twee maanden hebben we de mogelijkheid gehad om de voorkeuren van leerlingen te onderzoeken in het kader van een interessant consultancy-project in samenwerking met Next Learning Valley, een groot telecommunicatiebedrijf en de Universiteit van Maastricht. Een van onze belangrijkste doelstellingen was om te onderzoeken hoe gebruikers van StreamLXP (NLV's Learning Experience Platform) willen leren. NLV biedt 44 leerervaringen die een combinatie van online en offline leren vertegenwoordigen. We vroegen ons af, welke leerervaringen hebben nou de grootste voorkeur? Verschillen gebruikers en ontwikkelaars in hun voorkeuren? Om een antwoord te vinden, onderzochten we de leerervaringsvoorkeuren in de context van één van NLV’s klanten, VodafoneZiggo. We hebben interviews afgenomen en de medewerkers gevraagd een leervoorkeursvragenlijst in te vullen. Ons onderzoek verschilt van andere onderzoeken, omdat het onderscheid maakt tussen de voorkeuren van gebruikers en ontwikkelaars. Dit is een belangrijk aspect, omdat inzicht hebben in beide partijen tot de creatie van nog betere leerervaringen kan leiden. Er is aangetoond dat leerervaringen die overeenkomen met de voorkeur van leerlingen hun leermotivatie, tevredenheid en betrokkenheid vergroten. Toch is de invloed van de ontwikkelaars groot, omdat zij kunnen beslissen welke leerervaring zij aan leerlingen willen aanbieden. Komen hun leerervaringsvoorkeuren dus overeen? Zijn de ontwikkelaars zich bewust van de voorkeuren van de gebruikers? Bieden de ontwikkelaars al de beste leerervaringen aan hun gebruikers aan?

Onze bevindingen


Er zijn een aantal gemeenschappelijke voorkeuren geïdentificeerd tussen gebruikers en ontwikkelaars. Beide groepen gaven aan de voorkeur te geven aan sociale interactie en aan leren via meerdere leerervaringen. Daarbij was leren met een trainer of een expert ook een wederkerend begrip en speelt feedback volgens beide partijen een cruciale rol om het leerproces te verbeteren. Over het algemeen konden we binnen deze gemeenschappelijke voorkeuren bijpassende elementen vinden. Echter, door te kijken naar specifieke leerervaringen (bijvoorbeeld ‘een video bekijken’, ‘een vergadering bijwonen’ of ‘een online cursus volgen’) konden we vaststellen dat de voorkeuren van gebruikers en ontwikkelaars af en toe niet overeenkwamen. Dit betekent dat gebruikers graag een bepaalde leerervaring aangaan, maar dat ontwikkelaars deze liever niet aanbieden (of andersom). Dit biedt de basis voor verdere actie met de vraag hoe ontwikkelaars de voorkeuren van hun gebruikers kunnen matchen, aangezien dit zal leiden tot meer leermotivatie, betrokkenheid, tevredenheid en doorzettingsvermogen. Dit is waar de Learning Experience (LX) Guide in het spel komt.

De LX Guide: een tool die ontwikkelaars helpen bij het ontwikkelen


De LX Guide helpt ontwikkelaars om de meest geschikte leerervaring te vinden op basis van bepaalde specifieke kenmerken van een training (Bijvoorbeeld; Moet de training face-to-face of online zijn? Moet er een trainer aanwezig zijn?). We hebben de volgende 7 criteria geïdentificeerd die kunnen worden gebruikt om leerervaringen te classificeren en zo een profiel te creëren voor elke leerervaring:

1. Leermodaliteit
2. Opleidingsomgeving
3. Aanwezigheid van de trainer
4. Nabijheid
5. Interactieniveau
6. Kostenoverwegingen
7. Benodigde tijd

De LX Guide dient uitsluitend leerervaringen te bevatten die de voorkeur genieten van (uw) gebruikers en die geschikt zijn in de context van uw organisatie. Zodra alle leerervaringsprofielen zijn opgesteld volgens de 7 criteria biedt deze gids twee oplossingen in één : (1) het maakt het mogelijk om een leerervaring te kiezen die de voorkeur heeft van de gebruikers, die hun motivatie, tevredenheid en betrokkenheid bij het leerproces kan vergroten en (2) het identificeert de meest geschikte leerervaring op basis van de unieke kenmerken die uw training nodig heeft. Aangezien de gebruikersvoorkeuren in de loop van de tijd zouden kunnen veranderen, moet de LX Guide regelmatig worden bijgewerkt op basis van eventuele nieuwe gebruikersvoorkeuren.

Indien u geïnteresseerd bent in de LX Guide, neem dan gerust contact op met NLV.

Onze belangrijkste conclusies


1. Onderzoek actief de voorkeuren van ontwikkelaars/trainers en HR-professionals evenals de voorkeuren van de gebruikers binnen uw bedrijf.
2. Probeer uw trainingen af te stemmen op de voorkeuren van de gebruikers, aangezien dit leidt tot betere leerresultaten.
3. Een LX Guide maakt het mogelijk om de meest geschikte leerervaring te identificeren op basis van de specifieke kenmerken van de training en tegelijkertijd te waarborgen dat deze leerervaring ook de voorkeur heeft van de gebruikers. De gids helpt u om aan de voorkeuren van de gebruikers te voldoen en hen zo meer te betrekken bij het leerproces.
4. Blijf uw gebruikersvoorkeuren regelmatig onderzoeken (bijvoorbeeld elke 6 maanden).

 

Verduidelijking van termen:

Gebruikers/Leerlingen = Contact-center adviseurs bij een telecommunicatiebedrijf
Ontwikkelaars = Een team bestaande uit e-learning en L&D specialisten en trainers; zij ontwerpen en leveren leerervaringen aan de gebruikers.

Deel met je omgeving

© Next Learning Valley 2020