5 5

E-modereren van MOOCs en SPOCs

Social Learning | blog
Het faciliteren van online leren, ook wel moderatie genoemd, is een belangrijke factor voor het bevorderen van sociaal leren. Een viertal studenten van de Universiteit Twente heeft onderzoek gedaan naar de taken en rollen van de moderator en de invulling hiervan. In deze blog worden drie elementen beschreven die bijdragen aan het optimaliseren van moderatie binnen Stream LXP, waarvan online courses (MOOCs en SPOCs) mogelijke learning experiences zijn. 

 

Definitie


Er zijn verschillende termen in gebruik voor e-moderator, bijvoorbeeld facilitator, trainer of instructor. Het modereren kan worden gezien als deel van het faciliteren. Een moderator begeleidt online discussies, creëert een online learning community en draagt bij aan de verdieping van en sociale interactie tijdens online leren. Veel organisaties zijn nog zoekende naar de ideale invulling van moderatie als functie.1. Competenties


Moderatie wordt doorgaans als neventaak uitgevoerd naast de functie van bijvoorbeeld trainer. Voor het faciliteren van online sociaal leren zijn echter specifieke competenties nodig. Bovenstaande infographic laat het competentieprofiel zien van de moderator, gebaseerd op de verschillende rollen van Berge (1996), het vijf-stappen model van Salmon (2005) en de 7 moves of an e-moderator (Kengen & Peeters, 2016). Dit profiel kan worden gezien en ingezet als ontwikkelmodel. Daarnaast is het belangrijk dat een moderator beschikt over digitale en (online) communicatieve vaardigheden, taalvaardigheden en de nodige humor.

 2. 
Sociaal en kritisch modereren


Sociaal modereren houdt volgens Veldhuis-Diermanse (2002) in dat de moderator als host optreedt, deelnemers welkom heet en aanmoedigt om kennis te delen. Hierbij is het creëren van een online learning community en het levendig houden van discussies essentieel. Ook wordt er een psychologisch veilig klimaat gefaciliteerd door de moderator, zodat deelnemers zich veilig genoeg voelen om hun (afwijkende) mening te uiten. De moderator heeft daarnaast de taak om het online leren te stimuleren, ook wel kritisch modereren genoemd. Dit vindt plaats door het stimuleren en begeleiden van het gebruik van leermaterialen en ondersteuning van kennisintegratie. Kritisch modereren leidt tot hogere leeropbrengsten dan sociaal modereren, maar kan niet los van elkaar worden gezien. Het sociaal modereren blijft binnen een MOOC/SPOC ook erg belangrijk omdat het is gebaseerd op het concept sociaal leren.


3. Tools


Naast het competentieprofiel zijn er twee tools ontwikkeld die als hulpmiddel kunnen worden toegepast.

Het reflectiemodel beschrijft taken en geeft concrete voorbeelden van uiteenlopende situaties. Bijvoorbeeld wanneer deelnemers individueel en niet gezamenlijk leren, of wanneer de discussie tussen de deelnemers stilvalt. Het reflectiemodel kan aangevuld worden met eigen voorbeelden. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de sterke en de nog te verbeteren moderatie facetten; en wordt de moderator zich bewust van het eigen ontwikkelproces.

Vervolgens is er een flowchart ontwikkeld waarbij op basis van ja/nee vragen doeltreffende interventies kunnen worden toegepast. Bijvoorbeeld: ‘Onderbouwen deelnemers hun mening voldoende?’ Ja: ‘controleer de antwoorden en vraag om bronnen’. Deze tools worden door Next Learning Valley ingezet om de impact van modereren op sociaal leren te verhogen.

Kortom, het modereren van social learning is ontzettend belangrijk en er komt vaak meer bij kijken dan dat we zelf denken. Enerzijds is het erg belangrijk om te weten welke competenties nodig zijn om effectief te modereren en anderzijds dient er ook een klimaat gecreëerd te worden waarin zowel de moderator als de lerende  zich veilig, gewaardeerd en geïntrigeerd voelt. Om dit te realiseren zijn er verschillende tools beschikbaar. Ben je geprikkeld en wil je graag meer weten? De literatuurlijst onderaan deze blog is een goed begin, daarnaast is het uitgebreide, volledige adviesrapport beschikbaar op aanvraag.

N.b. de volledige versie van dit adviesrapport (inclusief tools) is beschikbaar op aanvraag via kjooss@nextlearningvalley.com.

 

© Linda Bruggink-Gerrits, Sanne Hak, Kim Jooss & Esther Talsma

Kengen, M., & Peeters, P. (2016). Het ontwerpen en modereren van een social MOOC. Opleiding & Ontwikkeling, Tijdschrift voor Human Resource Development, 29(2), 12-16.

Moule, P. (2007). Challenging the five-stage model for e-learning: a new approach. Research in Learning Technology, 15(1). doi: 10.3402/rlt.v15i1.10911

Salmon, G. (2000). E-moderating. The key to teaching and learning online (1e editie).Kogan Page. https://itlc.science.ku.dk/english/papers/model/

Veldhuis-Diermanse, A. E. (2002). CSCLearning?: participation, learning, activities and knowledge construction in computer-supported collaborative learning in higher education (Proefschrift, Wageningen Universiteit, Wageningen, Nederland).

 

Deel met je omgeving

© Next Learning Valley 2020