5 5

Doelen stellen verbetert gepersonaliseerd leren

Personalized Learning | blog
Febr. 2018. In deze complexe wereld is het tijd om anders te leren: gepersonaliseerd te leren. De resultaten van gepersonaliseerd leren liegen er niet om: het leidt tot meer motivatie, een hoger leerrendement en een grotere leeropbrengst. Zeker als tijdens het gepersonaliseerde leerproces doelen worden gesteld. Die doelen kun je als organisatie voor je medewerkers stellen, maar het is nóg beter als de lerenden het zelf doen. En als het SMART gebeurt. In deze blog leggen we uit waarom.

 

Eerst een definitie


De term gepersonaliseerd leren laat zich lastig definiëren, maar centraal staat: een leerweg ontwikkelen die het best aansluit bij iedere leerling. Tijdens een leertraject bouwt een lerende een digitaal persoonlijk profiel op, waarin hij leertempo, route, niveau, sterke en zwakke punten vastlegt en kan aanpassen. Iedereen volgt dus een individueel leertraject met instructies en opdrachten die aansluiten bij zijn persoonlijke behoeften en wensen.

 

Anders kijken naar leren


Als er vroeger binnen een bedrijf iets nieuws geleerd moest worden, dan besloten vele organisaties dat een gezamenlijke training of een afdelingsbrede cursus nodig was. Eén leertraject dus, dat er precies hetzelfde uitzag voor alle medewerkers. Dat kan anders en beter dankzij gepersonaliseerd leren. Daarmee kan een organisatie een leertraject aanbieden waarbij alle medewerkers hun eigen persoonlijke leerpad volgen. En binnen dat traject hun eigen doelen stellen. Dat betekent ook dat de verantwoordelijkheid voor het eigen leertraject verschuift naar de lerende zelf. Dus: dat medewerkers hun eigen, persoonlijke leertraject ontwikkelen en tijdens dat traject hun doelen (bij)stellen.

Gepersonaliseerd leren met CuratrLXP, dé Next Gen Eco Learning system. 

 

Doelen stellen met Edwin Locke


Het idee van doelen stellen is niet nieuw. In de jaren 60 ging Edwin Locke met zijn goal setting theory al in op hoe we onze doelen het best kunnen behalen. Door een duidelijk, meetbaar doel te definiëren bijvoorbeeld. Hoe specifieker, hoe beter. Het doel moet uitdagend zijn, maar haalbaar. En het helpt als je zelf mag (mee)beslissen over het doel dat je stelt. Ook tussentijdse feedback is van belang. Niet alleen aan het eind, maar ook -juist- tussendoor. Dan kun je je doel nog aanpassen en dat is beter dan opgeven.

 

Hoe begin je in vredesnaam?


Begin met te beslissen wat je wilt bereiken en schrijf je doelen op. Dit helpt echt: doelen worden voor het gevoel ‘serieuzer’ als ze zichtbaar zijn. Hang ze op je spiegel, deel ze met mensen in je omgeving of zorg op een andere manier dat je er steeds aan wordt herinnerd. En maak je doelen SMART.

If you don’t know where you are going, any road will get you there (Alice in Wonderland)

 

SMART: hoe zit dat ook alweer?


SMART is een afkorting die staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Een voorbeeld van een SMART-geformuleerd doel:

'Per 25 mei wil ik voldoen aan de regelgeving rondom security en privacy (AVG/GDPR) bij het ontwikkelen van digitale leermiddelen.’

Specifiek

Het is handig om je doel verder te specificeren. Bijvoorbeeld: ik wil mijn kennis over security en privacy uitbreiden. Dat kan door MOOCs te volgen die beschikbaar zijn bij Coursera, Edx of MOOCademy. Of door hierover binnen de organisatie een onlinecursus te doen. Daarnaast wil je vaardigheden oefenen, bijvoorbeeld: hoe verwijder ik gegevens van sollicitanten binnen een maand uit alle systemen? Of hoe bekwaam ik me in 21ste-eeuwse vaardigheden als ‘kritisch denken’ of ‘probleemoplossend vermogen’. Dat kan via trainingen of opdrachten. En dat werkt dan weer het best als je die opdrachten of trainingen met iemand anders samen doet.

Meetbaar

Maak je doel meetbaar: verbind er een tijdpad aan of zorg dat je meet of je op het gewenste niveau zit. Bijvoorbeeld: ik wil de MOOC over AVG binnen vier weken afronden. Of: ik moet in elk geval negen van de tien oefeningen over probleemoplossend vermogen goed hebben. Zo kun je kijken of je je (tussen)doelen daadwerkelijk haalt en kun je tijdig bijstellen.

Acceptabel

Zijn je doelen acceptabel voor jou? Zorg ervoor dat je zelf beslist wat je moet doen. En zorg ook dat je je doelen opdeelt in stukjes (zijn ze meteen meetbaar), zodat je zin krijgt om ze uit te voeren!

Realistisch

Zorg ervoor dat wat je hebt gepland, uitvoerbaar is. Je kunt 35 pagina's per dag lezen, maar 350 pagina's in een dag is minder realistisch.

Tijdgebonden

Geef je doel een deadline en een duidelijke startdatum. Zeker kortetermijndoelen hebben een heldere planning nodig.

 

Samengevat: stel doelen als je gepersonaliseerd leert


Lerenden die doelen (helpen) stellen, zijn eerder geneigd om die doelen te behalen. Tegelijkertijd bewandelen ze hun persoonlijke leerpaden effectiever. Begeleiding bij dat leertraject is cruciaal. CuratrLXP faciliteert gepersonaliseerd leren én het stellen van doelen: een uitstekende vorm van digitale begeleiding. Maar ook persoonlijke begeleiding is belangrijk, bijvoorbeeld in de vorm van slimme coaching tijdens het doelen stellen.

Deel met je omgeving

© Next Learning Valley 2020