5 5

Doe jij al aan social learning?

Social Learning | blog
Kennis delen in jouw organisatie

Een nieuwe manier van leren en kennis delen is al een tijdje in opkomst: social learning. Ideaal voor organisaties. Niet meer naar een training of cursus die voor iedereen hetzelfde is, maar een community op- of uitbouwen. Er ís vaak al zo veel kennis aanwezig. Verborgen in ervaring en hoofden van mensen. Hoe maak je die kennis zichtbaar? Via een sociaal online platform! Masterstudent Rosa Philipse deed met studiegenoten onderzoek naar of en hoe je met een Massive Open Online Course (MOOC) sociaal met en van elkaar kunt leren.

‘We hebben een 8,3 gehaald met onze MOOC-evaluatie’, vertelt Rosa enthousiast. ‘Tijdens onze masteropleiding kregen we een opdracht: een (leer)methode evalueren. Al snel kwamen wij uit bij de leermethode Massive Open Online Courses: MOOCs. In MOOCs leren veel deelnemers tegelijk en zijn zij verbonden in een netwerk op een online platform.’

MOOCFactory en Curatr
‘Tijdens ons onderzoek hebben we MOOCFactory benaderd’, gaat Rosa verder. ‘Zij wilden met ons samenwerken en organiseren zelf MOOCs op het online platform Curatr. Daarin kunnen deelnemers zelf content toevoegen (content curation) en met elkaar discussiëren. Wij wilden weten of de MOOCs sociaal leren echt mogelijk maken. Daarom hebben we de MOOCs van MOOCFactory in Curatr geëvalueerd aan de hand van de social learning theorie.’

Rosa Philipse is deeltijdstudente aan de master Onderwijswetenschappen en werkt als onderwijskundige bij de Nederlandse Defensie Academie.

Wat is sociaal leren eigenlijk?
‘Bij sociaal leren gaat het om hoe mensen zich dagelijks op het werk met elkaar verbinden, hoe ze samenwerken, converseren en leren, van en met elkaar’, legt Rosa uit. ‘Vragen stellen, ideeën delen en problemen gezamenlijk oplossen.’ Of zoals onderzoekers bij McKinsey & Company het formuleren: Adults learn predominantly by interacting with peers to acquire new knowledge and skills (C. Benkert & N. van Dam, 2015).

Waarom is sociaal leren belangrijk voor organisaties?
‘Nieuwe kennis opdoen is altijd goed. Niet alleen bij onderwijsinstellingen kunnen mensen leren, maar ook op hun werk doen ze dat’, vertelt Rosa. ‘Het mooie aan sociaal leren is dat je als organisatie kunt laten zien dat je de aanwezige kennis erkent en waardeert. Daarnaast kun je via goede instrumenten zogenaamde tacit knowledge expliciet maken. Tacit knowledge is kennis en ervaring die verstopt zit in de hoofden van mensen. Een MOOC kan zo’n instrument zijn waarmee je die zwijgende kennis expliciet maakt. Hiermee maak je sociaal leren mogelijk.’

Hoe onderzoek je dat je sociaal leert in een MOOC?
Rosa: ‘MOOCFactory gaf aan dat hun deelnemers vaak positief reageren op de MOOCs, maar een wetenschappelijk onderzoek hadden ze er nog niet op losgelaten. Met mijn groepje hebben we een MOOC van MOOCFactory nader onderzocht aan de hand van criteria die gelden voor social learning.’

Waar moet sociaal leren aan voldoen?
‘We hebben vastgesteld dat sociaal leren moet voldoen aan verschillende criteria. In totaal zijn dat er dertien. Bijvoorbeeld:
• Video-elementen (zodat de moderator kennis kan verspreiden)
• Berichten zichtbaar (zodat deelnemers kunnen beschrijven, reflecteren en reageren)
• Moderatoren reageren op deelnemers
• Moderatoren moedigen interactie aan
• Peer review (deelnemers geven feedback op elkaars opdrachten)
• Mogelijkheden voor ontmoetingen
• Deelnemers kunnen op elkaar reageren
Handig om te weten: in een MOOC noem je leerlingen ook wel deelnemers en noem je de docent een moderator of facilitator.’

En? Kun je sociaal leren via een MOOC?
‘Jazeker’, antwoordt Rosa resoluut. ‘Uit onze evaluatie blijkt dat MOOCs, georganiseerd via het platform Curatr, ruimschoots voldoen aan de criteria voor sociaal leren. Het kan natuurlijk altijd nóg beter. In onze evaluatie adviseren we dat docenten meer reacties zouden mogen plaatsen die interactie tussen deelnemers onderling aanmoedigen. Ook de mogelijkheid tot peer reviewen verdient aandacht: het is handig als deelnemers elkaar feedback kunnen geven op korte, gestructureerde opdrachten.’

Wat kan het platform Curatr verder nog verbeteren?
‘Het beoordelen van bijdragen in discussies. Soms krijgen ‘grappige’ opmerkingen nu veel likes, terwijl inhoudelijke opmerkingen daardoor naar de achtergrond verdwijnen. Het is goed als likes altijd gepaard gaan met feedback. Ook altijd belangrijk: een offlinebijeenkomst. Discussiëren in groepen. Dat kan online, zodat deelnemers in een kleine groep met elkaar de discussie kunnen aangaan, maar ook offline is dat heel belangrijk. MOOCFactory organiseert gelukkig al vaak meet-ups of andere offline-evenementen om de MOOC te verrijken.’

Ben jij al sociaal aan het leren in je organisatie? Meer weten over MOOCs?

Deel met je omgeving

© Next Learning Valley 2020