5 5

cMOOC #Hûh?!

Gastblogs | blog
Naar aanleiding van hun deelname aan de MOOC Social Learning 3.0 schreven Jan van der Wal, Carola Drijver, Francis Zegwaard- van Schie en Marja Huurdeman deze blog waarin ze de vraag beantwoorden:Hoe moeten we omgaan met deelnemers die zelfstandig door de MOOC heen gaan (en niet bijdragen aan de discussies)? Hoe verhoudt dit zich tot betrokken deelnemers?

Dat is precies wat wij dachten toen we aan de MOOC Social Learning 3.0 begonnen. We hadden wel eens een MOOC gevolgd, maar daarbij kon je lekker veilig op jouw eigen tempo, achter jouw schermpje, zonder enige interactie de cursus volgen. Bij deze MOOC? ECHT geen denken aan.

Eén van de opdrachten van de module Leren en Veranderen met Technologie was deze MOOC. We waren direct enthousiast. Als opleidingskundige weten we natuurlijk als geen ander wat Social Learning is.

Hoe we dit in de praktijk zo optimaal mogelijk kunnen toepassen was zeker nog een groot vraagteken voor ons. Super interessant dus! Dat we zelf actief onderdeel waren van het social learning, was ons alleen even ontschoten.

Wat blijkt, deze cursus is helemaal geen MOOC, het is een cMOOC. Dat verschil werd ons gedurende de cursus wel duidelijk. Waar een MOOC een gratis onlinecursus is die voor iedereen ongelimiteerd op ieder moment gevolgd kan worden, is een cMOOC niet alleen een cursus, maar ook een platform.  Een platform waarop men met elkaar kennis, ervaringen en ideeën uitwisselt rondom de aangeboden content, onder begeleiding van moderatoren. De ‘c’ in cMOOC staat daarom ook niet voor niets voor connectivisme #sociaal leren.

Hoe erg we buiten onze comfortzone getreden zijn in de eerste week, des te nieuwsgieriger en enthousiaster zijn we gestart aan de tweede week. En wat blijkt? Van en met elkaar leren levert meer op dan we van tevoren hadden gedacht.

Met deze MOOC Social Learning 3.0 hebben we als L&D’er nieuwe leerervaringen opgedaan, waar we voor open staan en wat past bij onze ‘professionele nieuwsgierigheid’.

Vanuit bovenstaande kwam de vraag bij ons naar voren: Hoe moet je als moderator omgaan met deelnemers die niet bijdragen aan de discussie?

Deze vraag raakt verschillende thema’s binnen het leren van volwassenen. Wij waren nieuwsgierig wat motivatie te maken heeft met zichtbaar gedrag in de cMOOC. Daarom gingen we op onderzoek uit…

 

Welke invloed heeft motivatie in relatie tot gedrag?


Volgens Rigter (2020) is motivatie een belangrijke beweegreden achter gedrag en bepalend voor doelgericht gedrag. Op het moment dat een deelnemer in een MOOC geen bijdrage levert aan een discussie wordt dit waargenomen door andere betrokkenen. Vaak wordt hieruit de conclusie getrokken dat de deelnemer niet gemotiveerd is. Dit lijkt logisch maar is dit ook zo? Motivatie kent meer mogelijkheden dan aanwezig of afwezig zijn. Sommige lerende zijn aan het begin een klein beetje gemotiveerd, weer anderen hebben een aarzelend begin. Dit komt mogelijk voort uit de mate van bekwaamheid (Hierover later meer). Tijdens onze zoektocht naar motivatie kwamen we uit bij het motivatiemodel…

 

Welke invloed heeft het motivatiemodel op de motivatie?


Volgens Prochaska en DiClemente (2020) zijn er verschillende stadia te onderscheiden bij het ontwikkelen van motivatie om wel of niet deel te nemen aan de discussie. Op het moment dat een moderator graag ziet dat iedereen een bijdrage levert aan een discussie is het goed om te beseffen dat er zes stadia zijn die mensen doorlopen bij het veranderen van gedrag. In onze zoektocht stond het gedrag, van geen bijdrage naar wel een bijdrage leveren, centraal. De rol van een moderator is hierbij erg belangrijk. De moderator kan deelnemers stimuleren door de zes stadia van het motivatiemodel bewust in te zetten.

Dit zijn de zes stadia die mensen cyclisch doorlopen als zij gedrag veranderen.

 1. Het voorstadium

 2. Het overwegen

 3. De beslissing

 4. De actie

 5. Het volhouden

 6. De terugval


De bovengenoemde stadia kennen geen vast begin - en eindpunt.
Vanuit dit besef dat motivatie om deel te neme aan een discussie in fasen verloopt willen we natuurlijk dat alle deelnemers worden ‘verleid’ om in het actie stadium te komen. Dus wel mee doen en bijdragen tijdens de MOOC, maar hoe dan?


Ga op zoek naar betrokkenheid #social learning


Volgens Daniel Pink (in Develhub, 2017) gaat het bij Motivatie 3.0 erom dat mensen intrinsiek gemotiveerd worden, door hun sterke kanten te gebruiken. Om te motiveren kun je stimuleren in autonomie. Dit wil zeggen de deelnemer een keuzevrijheid in het eigen handelen heeft.

Waarom zou je hier als moderator op willen inspelen? Volgens Daniel Pink (2017) leidt controle tot volgzaamheid, autonomie tot betrokkenheid. Betrokkenheid dat is waarnaar je op zoek bent, zowel als aanbieder van een MOOC maar ook als deelnemer aan een MOOC. Immers leren wordt niet alleen individueel opgebouwd maar wordt ook steeds gespiegeld aan de opvattingen van anderen.

Dit riep bij ons de vraag op:

Hoe kan je autonomie en betrokkenheid creëren?

Luc Stevens (2004) benoemt onder andere autonomie en relatie. Als autonomie belangrijk is, kan de vraag gesteld worden: ‘Hoe erg is het dat deelnemers zelfstandig door de cMOOC heen gaan?’ En: ‘Hoe komt het dat de deelnemer ervoor kiest om zelfstandig door de cMOOC heen te gaan?’. Het is mogelijk dat iemand het als onprettig ervaart als hij/zij de eerdergenoemde kloof ervaart door ontbrekende kennis. Op het gebied van relatie is het belangrijk dat de deelnemer zich thuis voelt in een betreffende situatie. Dit draagt bij aan een veilig leerklimaat. Het is belangrijk te beseffen dat de bekwaamheid van de deelnemer een belangrijke rol speelt in actieve deelname aan de cMOOC. Maar wat wordt er verstaan onder mate van bekwaamheid?


Mate van bekwaamheid


Precies 30 jaar geleden bedacht Miller (1990) de niveaus van bekwaamheden. Hoe actueel die nog steeds zijn, blijkt maar weer. Wat als de deelnemer nog geen kennis heeft van de inhoud? Of juist iedere dag bezig is met social learning?  Hoe kunnen we het de deelnemers dan kwalijk nemen als ze zelfstandig door de cMOOC gaan? Door een kloof op het gebied van kennis en vaardigheden kan er een motivatie verschil worden waargenomen.

Wij hebben allen ervaren dat de kloof tussen de ‘nieuweling’ en de ‘ervaren’ deelnemer best groot kan zijn. Hoewel deze blik van de ‘nieuweling’ best verfrissend kan zijn, kan dit ervoor zorgen dat niet iedereen mee discussieert. Onze zoektocht heeft ons verschillende en nieuwe (verrassende) inzichten gegeven. Hiermee komen we tot onderstaande conclusie.


Conclusie


Hoe moeten we omgaan met deelnemers die zelfstandig door de MOOC heen gaan?

Deelnemers hebben diverse redenen om zelfstandig door de MOOC heen te gaan:

 • Verkeerde verwachtingen van de werkvormen van de MOOC;

 • Motivatie om deel te nemen aan de MOOC;

 • Mate van bekwaamheid in het onderwerp of het deelnemen aan een MOOC;

 • Gevoel van veiligheid.


Als moderator kan je niet al deze aspecten wegnemen, maar bij een aantal kan je wel degelijk invloed uitoefenen:

 • Zorg dat voor aanvang van de MOOC voor de deelnemers duidelijk is wat de verwachtingen zijn:

  • Welke mate van interactie;

  • Welke tijdsinvestering; • Creëer een veilig leerklimaat waarin minder ervaren en/ of deskundige deelnemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie.


Wil je praktische tips over het stimuleren van deelnemers tot interactie in een MOOC? Ga naar Tips om deelname te stimuleren.

Deel met je omgeving

© Next Learning Valley 2020